Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

6 Ιαν 2013

Παρέμβαση - Αίτηση Επίσπευσης στον Γ.Γ. Περιφέρειας (Παιδικές Χαρές)


Ο αντιπρόεδρος και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αβραάμ Πασιπουλαρίδης και Διονύσιος Ζαμάνης, αντίστοιχα, υπέβαλαν προς τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 57420/50282/18-12-2012 Παρέμβαση-Αίτηση Επίσπευσης, με θέμα «Ακύρωση φωτογραφικού “ανοιχτού διαγωνισμού” που αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

 

κ. Γενικέ Γραμματέα

Με αφορμή τα όσα ανακριβή και παραπλανητικά διαλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 36200/4-12-2012 Προσφυγή (συνημμένο 1), που υπέβαλε ενώπιόν σας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου κ. Αθανάσιος Ροΐδης, στρεφόμενος κατά της 239/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, θέλουμε να επέμβουμε υπέρ της άνω απόφασης και να  σας επισημάνουμε τα εξής:

1. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο γιά την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή (Ελ. Συν. Τμ. VII, Πράξη 33/2012).
Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι το διοικητικό όργανο (ατομικό ή συλλογικό) που εκδίδει αρμοδίως μία διοικητική πράξη δικαιούται, το ίδιο, και να την ακυρώνει, να την τροποποιεί ή να την διευκρινίζει.
Συνεπώς, το Δημοτικό Συμβούλιο, εφ’ όσον με την βαλλόμενη απόφασή του διαπίστωσε ότι πρόκειται γιά προμήθεια που «φωτογραφίζει» συγκεκριμένο προμηθευτή και ότι, πράγματι, αυτή δεν ανατέθηκε μετά από πραγματοποίηση ανοικτού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται σύννομα, αλλά ότι, πράγματι, πρόκειται περί απ’ ευθείας ανάθεσης σε προεπιλεγμένο προμηθευτή, ενεργώντας εκ καθήκοντος και κατ’ αρμοδιότητα, συννόμως επελήφθη εν προκειμένω και, με την βαλλόμενη νεώτερη 239/19-11-2012 απόφασή του, «διευκρίνισε», ουσιαστικά, ότι οι όποιες προγενέστερες σχετικές με την εν θέματι προμήθεια αποφάσεις του δεν αποτελούν λευκή επιταγή προς «αετονύχηδες» και ότι η υλοποίησή τους τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. Όθεν και η εν λόγω απόφασή του γιά «αναπομπή του θέματος αρμοδίως στην Τεχνική Υπηρεσία και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να γίνει επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, αυτή φορά με σωστή μελέτη, κατά τρόπο ώστε να πρόκειται γιά ανοικτό πράγματι, και όχι φωτογραφικό διαγωνισμό που ισοδυναμεί με παράνομη απ’ ευθείας ανάθεση».

2. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις έξη, περίπου, πυκνογραμμένες σελίδες της προσφυγής του κ. Προέδρου του Δ.Σ. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ» δηλαδή ότι η «ΜΕΛΕΤΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ» των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, επί τη βάσει της οποίας διενεργήθηκε ο αντίστοιχος ΨΕΥΤΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, περιέχει ακόμα και τις ΕΙΚΟΝΕΣ (!!!) των οργάνων παιδικής χαράς που αφορά η εν θέματι προμήθεια, όπως αυτές υπάρχουν, ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΕΣ,  στην ιστοσελίδα της Φιλανδικής εταιρείας «LAPPSET», με κωδικούς 138031 Μ και 138055 Μ.
Προκειμένου, μάλιστα, να μην γίνει «καμία στραβή» και δεν καταλήξει η προμήθεια στον ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ προμηθευτή, η μελέτη αναφέρεται, επί πλέον, ρητά και στον ΚΩΔΙΚΟ 138031 Μ (!!!) του ενός (από τα δύο) πιό πάνω όργανα παιδικής χαράς.
Δια του λόγου το αληθές, προσάγουμε και επικαλούμεθα εν προκειμένω τα περιεχόμενα τόσο του οικείου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της 239/2012 απόφασης του Δ.Σ. (συνημμένο 2) όσο και της υπ’ αρ. πρωτ. 49746/43862/31-10-2012 προσφυγής μας, που υποβάλαμε (και εκκρεμεί ακόμη) ενώπιόν σας, στρεφόμενοι κατά των σχετικών 352 και 353/16-10-2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (συνημμένο 3).
Γιά όλα αυτά τα κραυγαλέα στοιχεία (και άλλα πολλά), που, κυριολεκτικά, «ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΑΤΙ» και καθιστούν τον... «ανοιχτό διαγωνισμό» ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ (καθ’ ό, πράγματι, πρόκειται περί  «ΚΑΡΦΩΤΗΣ» ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προς «ημετέρους») ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στην προσφυγή του κ. Προέδρου. ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΙΔΗΜΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΕΝΟΧΗ)  ΣΙΩΠΗ.

3. Στο σημείο αυτό, προκειμένου να δείξουμε την αναξιοπιστία του περιεχομένου της προσφυγής του κ. Προέδρου του Δ.Σ., θέλουμε, χαρακτηριστικά, να σταθούμε στο υποκριτικού χαρακτήρα περιεχόμενο της παρ. 9 της εν λόγω προσφυγής, όπου αυτός, διαρρηγνύοντας τα ιμάτιά του, χαρακτηρίζει την προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. ως πραξικοπηματική και κακόβουλη ενέργεια, στρεφόμενη κατά της δημοκρατίας και παραβιάζουσα τη θεσμικά κατοχυρωμένη δημοκρατική λειτουργία των οργάνων ΟΤΑ.
Τι έλεγε όμως, Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, γιά το ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ μόλις ένα μήνα πριν;
Στο υπ’ αρ. πρωτ. 33142/1-11-2012 έγγραφο (συνημμένο 4) ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ, αναφέρει ότι:

«Το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 επιτρέπει άλλωστε το δημοκρατικό δικαίωμα των αιτούντων (δημοτικών συμβούλων) να συγκαλέσουν οι ίδιοι το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να συζητηθεί και να αποφασίσει επί του αιτούμενου θέματος».

Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος, το ίδιο το πράγμα που το χαρακτηρίζει ως δημοκρατικό δικαίωμα, δεν έχει κανένα απολύτως ενδοιασμό, ακολούθως, να το χαρακτηρίσει και ως αντιδημοκρατική ενέργεια, ανάλογα με τις σκοπιμότητες που, εκάστοτε, θέλει να εξυπηρετήσει.

4. Πέραν των ανωτέρω, θέλουμε, κ. Γενικέ Γραμματέα, να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι η δίμηνη αποκλειστική προθεσμία που έχετε, προκειμένου να αποφανθείτε επί της υπ’ αρ. πρωτ. 49746/43862/31-10-2012 σχετικής με το ζήτημα προσφυγής μας (συνημμένο 3), κοντεύει να εξαντληθεί.
Αν, τελικά, αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη (και δεδομένου ότι στις 29-10-2012, πριν την υποβολή της άνω προσφυγής μας κατά της 353/2012 απόφασης της Ο.Ε., είχατε σπεύσει να εγκρίνετε αυτήν την ΠΑΡΑΝΟΜΗ απόφαση), αντιλαμβάνεσθε ότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να περιδυθεί με νομιμοφάνεια και να υλοποιηθεί η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ εν θέματι προμήθεια.

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΥΤΟ, ΚΥΡΙΕ ΓΕΝΙΚΕ, ΚΑΙ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΕΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΗΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 352 ΚΑΙ 353/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.