Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

16 Ιαν 2013

Ακύρωση Φωτογραφικού Διαγωνισμού για Παιδικές Χαρές από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Παρατίθεται κατωτέρω η απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ακυρώθηκαν οι αποφάσεις του φωτογραφικού διαγωνισμού προμήθειας οργάνων παιδικής χαράς.