Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

1 Νοε 2012

Προσφυγή Αβραάμ Πασιπουλαρίδη και Σάκη Ζαμάνη για Όργανα Παιδικής Χαράς


Ο αντιπρόεδρος και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αβραάμ Πασιπουλαρίδης και Διονύσιος Ζαμάνης, αντίστοιχα,  συνυπέβαλαν προσφυγή, που κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. 49746/43862/31-10-2012, κατά των υπ’ αριθμ.  352 και 353 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.)  του Δήμου Διονύσου της 16-10-2012, «Έγκριση πρακτικού Νο 3 ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δροσιά)”» και «Έγκριση πρακτικών Νο 1 & Νο 2 του ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δροσιά)”», αντίστοιχα, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:


       Κατά την συζήτηση των 4ου και 5ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 22ης συνεδρίασης της Ο.Ε επιτροπής της 16-10-2012 «Έγκριση πρακτικού Νο 3 ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δροσιά)”» και «Έγκριση πρακτικών Νο 1 & Νο 2 του ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δροσιά)”», αντίστοιχα, ελήφθησαν οι 352, 353/2012 αποφάσεις της Ο.Ε. (συνημμένα 1 και 2), με τα οποία εγκρίθηκαν  τα πρακτικά Νο 3, Νο 1 & Νο 2 της οικείας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), βάσει των οποίων, αφ’ ενός, απορρίφθηκε σχετική ένσταση της Παναγιώτας Βέττα (συνημμένο 3) και, αφ’ ετέρου,  κατακυρώθηκε η εν θέματι προμήθεια στην ένωση εταιρειών «CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E.» αντί του ποσού των 219.304,08 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Όπως προκύπτει και από το οικείο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό (συνημμένο 4), ο πρώτος εξ ημών, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας  Αβραάμ  Πασιπουλαρίδης, έκανε γνωστό στα μέλη της Ο.Ε ότι πρόκειται για έναν απροκάλυπτα φωτογραφικό διαγωνισμό, παραθέτοντας αδιάσειστα στοιχεία και λέγοντας τα εξής:

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ: Με την 2055/19.9.2012 δημαρχιακή απόφαση προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός με τίτλο "Προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας σε δύο παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος και Δροσιά)".
Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας προσδιορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 38/2012, κατ' όνομα και μόνον, «μελέτη» των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, που φωτογραφίζει κυριολεκτικά προεπιλεγμένο προμηθευτή.
Στην ιστοσελίδα της φιλανδικής εταιρείας «LAPPSET» υπάρχουν (σε φωτογραφίες και με τις ακριβείς διαστάσεις τους) τα όργανα παιδικής χαράς με κωδικούς 138031Μ και 138055Μ.
Τα ίδια ακριβώς όργανα (με φωτογραφίες και ακριβείς διαστάσεις τους) περιγράφονται πανομοιότυπα (και απεικονίζονται, από ελαφρώς διαφορετική γωνία) στην άνω «μελέτη», ως τα όργανα εκείνα που έχουν προεπιλεγεί για την συγκεκριμένη προμήθεια.
Θέτω υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και καταθέτω στη Γραμματεία, προκειμένου να αποτελέσουν αναπόσπαστα στοιχεία της τοποθέτησής μου και της απόφασης, φωτοτυπίες (φωτογραφίες και ακριβείς διαστάσεις) των δύο οργάνων παιδικής χαράς, όπως τα βρήκαμε στην ιστοσελίδα της φιλανδικής εταιρείας «LAPPSET» με κωδικούς 138031Μ και 138055Μ.
Τα καταθέτω στη Γραμματεία. Αυτά είναι.
Στη «μελέτη» διαλαμβάνεται το εξής καταπληκτικό και παγκοσμίως ανεπανάληπτο: «Το μικρό παιδί εισέρχεται από το όργανο 138031Μ.... κλπ».
 Δηλαδή, η μελέτη αναφέρεται ακόμα και στον κωδικό αριθμό του πρώτου πιο πάνω οργάνου της συγκεκριμένης εταιρείας (!!!), μην τυχόν και γίνει κανένα λάθος και η προμήθεια δεν πάει στον προεπιλεγμένο προμηθευτή.
Αναφέρομαι σε δύο ακόμη από τις άπειρες γελοιότητες που περιέχονται στη «μελέτη»:
Στη «μελέτη» διαλαμβάνεται το εξής φωτογραφικό: «Το οικολογικό ξύλο από το οποίο κατασκευάζεται το όργανο πρέπει να προέρχεται από σκληρή ξυλεία Πεύκης του Αρκτικού Κύκλου (pinus silvestris), που μεγαλώνει σε συνθήκες θερμοκρασίας υπό του μηδενός...» (η υπογράμμιση, με bold παρακαλώ στοιχεία, στη μελέτη).
Σημειωτέον ότι η «LAPPSET» είναι εταιρεία της Φιλανδίας, χώρας που βρίσκεται (και διαθέτει ξυλεία) στον Αρκτικό Κύκλο.
Σε ό,τι αφορά την αντοχή σε ολίσθηση των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, στη μελέτη αναφέρεται το εξής:
 «Το δείγμα ελέγχθηκε για αντοχή και ολίσθηση με την μέθοδο british pendulum βάσει του ASTM Ε303. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνεχή άμεση επίβλεψη της SGS U.S. Testing Company Ιnc. Αποτελέσματα ... κλπ».
Δηλαδή, τα πλακίδια ασφαλείας που ΘΑ επιλεγούν έχουν ήδη ελεγχθεί από συγκεκριμένη εταιρεία, που βρήκε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα και αναγράφονται στη «μελέτη» (!!!).
 Και για τα πλακίδια ισχύει ό,τι και για τα όργανα: Δηλαδή είναι προεπιλεγμένης εταιρείας και συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται, της γερμανικής εταιρείας «Kraibourg».
Αντέγραψαν ακριβώς τις προδιαγραφές των προεπιλεγμένων εταιρειών, χωρίς να υποβληθούν καν στο κόπο να προβούν στον δέοντα καλλωπισμό τους, έστω και «για τα μάτια».
Τόσο σίγουροι είναι ότι δεν λειτουργεί κανένας ελεγκτικός μηχανισμός και η υπόθεση θα συγκαλυφθεί «άνωθεν», που δεν τους ενδιαφέρει ούτε καν να τηρήσουν τα προσχήματα.
Οι πιο πάνω είναι δύο μόνο από τις άπειρες, ομοίου τύπου, γελοιότητες που περιέχονται στη «μελέτη» και που, όλες μαζί, «κράζουν» ότι δεν πρόκειται για μελέτη αλλά για αντιγραφή προδιαγραφών προϊόντων συγκεκριμένων εταιρειών, τα οποία προϊόντα εμπορεύεται στην Ελλάδα συγκεκριμένη εταιρεία.
Αυτού του τύπου οι «διαγωνισμοί», που στην πραγματικότητα είναι «καρφωτές» απευθείας αναθέσεις, όζουν μαύρου χρήματος και άλλου είδους αθέμιτων παροχών και αντιπαροχών.
Ενημερωτικά, τα 220.000 € (!!!) περίπου που θα κοστίσει η προμήθεια, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του «διαγωνισμού», προέρχονται από επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ. Δηλαδή είναι χρήματα καθαρά ελληνικά, δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τη στιγμή που το Κράτος κυνηγάει τους πολίτες για να τους «πάρει το πορτοφόλι» προκειμένου να «σωθεί» η χώρα, την ίδια στιγμή κάποιοι συνεχίζουν απτόητοι το πάρτι του "λεφτά υπάρχουν". Εν προκειμένω, το πάρτι της «πράσινης αρπαχτής».
Υποτίθεται ότι τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου θα διετίθεντο για τη βελτίωση του λεγομένου «ισοζυγίου γης», δηλαδή για την αγορά και τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων (οπότε και τα λεφτά θα έμεναν στην Ελλάδα).
Αντ' αυτού, οι ολετήρες του δημοσίου χρήματος «ξεσκίζουν» ξεδιάντροπα τα αμιγώς ελληνικά χρήματα του Πράσινου Ταμείου, στέλνοντάς τα συστημένα, με τη μέθοδο των φωτογραφικών «διαγωνισμών», στις τσέπες των «φτωχών» Φιλανδών, Γερμανών και ούτω καθεξής, και των μεσαζόντων τους.
Μετά τα όσα προανέφερα, ως ανεμένετο με μαθηματική βεβαιότητα, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στη μία και μοναδική εταιρεία που μπορούσε να πληροί τις «προϋποθέσεις», με την επωνυμία «CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E.» (βλέπε σχετικό πρακτικό Νο 1), χωρίς ουσιαστική έκπτωση, όπως ασφαλώς θα συνέβαινε, εάν επρόκειτο περί πραγματικού διαγωνισμού. (Γιατί να δωθεί έκπτωση, από κάποιον που έχει το μονοπώλιο;).
Κατόπιν των ανωτέρω, δεν εγκρίνω τα πρακτικά Νο 1 και 2 που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως και το πρακτικό Νο 3, του, κατ' όνομα και μόνον, «ανοιχτού» (αλλά στην ουσία ερμητικά κλειστού) σκανδαλώδους φωτογραφικού διαγωνισμού, που διεξήχθη για την εν λόγω προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και, παράλληλα, θέτω προ των ευθυνών τους όσα εκ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνουν την εν λόγω πρόδηλα φωτογραφική προμήθεια που κυριολεκτικά «βγάζει μάτι».

Εν συνεχεία της άνω τοποθέτησης ελέχθησαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής (βλέπετε συνημμένο 4):

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ: Με κάλυψε ο κ. Πασιπουλαρίδης, αλλά για να μην τρώω τον χρόνο σας, ο οποίος είναι πολύτιμος, πιστεύω ότι είναι πέρα για πέρα φωτογραφική η τεχνική περιγραφή που υπογράφουν, και εγώ πραγματικά λυπάμαι. Υπογράφει μηχανικός, η κ..... , η προϊσταμένη η κ. ..... και η κ..... , πολιτικός μηχανικός, σε μία μελέτη η οποία είναι καθαρά πέρα και για πέρα φωτογραφική...
....Θα τρελαθούμε πλέον! Μην τρελαθούμε πλέον.
Και φτάνω στο σημείο... Επιτέλους πια. Αυτές είναι φωτογραφικές περιγραφές καθαρά, πέρα για πέρα.
Και λυπάμαι και για κάτι άλλο. Καλά, έρχεται ένα ποσόν 238.046 ευρώ με το ΦΠΑ. Υπάρχει μία ένσταση κάποιας ελληνικής εταιρείας... Γιατί εδώ πλέον κύριοι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Τα λεφτά είναι από το Πράσινο Ταμείο. Είναι λεφτά δικά μας τα οποία μας τα παίρνουν από τις τσέπες και τα στέλνουμε στον Φιλανδό και τα στέλνουμε στον Γερμανό. Υπήρξε κάποια έρευνα της ελληνικής αγοράς; Υπάρχουν χιλιάδες ελληνικές εταιρείες, και πάρα πολύ καλές σας πληροφορώ, που μπορούμε να απευθυνθούμε. Μιλάει εδώ για 51.000, 51.400 €, το "Δάσος των ...", όταν αντίστοιχη τιμή ελληνική είναι στα 15.000. Μιλάει για το "Μονοπάτι της ..." 13.760 €, όταν η αντίστοιχη ελληνική τιμή είναι 6.000. Και το κυριότερο, τα λεφτά αυτά μένουν μέσα στα ελληνικά χέρια. Δουλεύουν Έλληνες, που τόσο πολύ ανάγκη το έχουν.
Επιτέλους, πρέπει να σταθείτε υπεύθυνα. Κάνω έκκληση....

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα απέχω από την ψηφοφορία πρώτον διότι δεν συμφωνώ τα λεφτά του Πράσινου Ταμείου να πάνε για παιδικές χαρές και για να πάρουμε τέτοια όργανα. Διότι τα λεφτά του Πράσινου Ταμείου είναι για να μπορέσουμε να έχουμε ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων. Και μάλιστα όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε να παίρνουμε Ι50ΒΟΧ να βάζουμε για αίθουσες διδασκαλίας σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, αντί να πάμε να κάνουμε απαλλοτρίωση εδώ και τώρα, να βρούμε χώρους, έναν χώρο σε κάθε Δημοτική Κοινότητα να φτιάξουμε ένα Δημοτικό Σχολείο, ένα Νηπιαγωγείο ή δεν ξέρω γω, ένα Γυμνάσιο κλπ.
Δεύτερον. Επειδή δεν γνωρίζω εάν χρειάζεται αυτό το όργανο στην παιδική χαρά.
Και τρίτον, απ' ότι βλέπω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ελέγξω αν είναι φωτογραφική αυτή η... Και ως εκ τούτου, δεν θέλω να πω τίποτα, δεν το έχω ελέγξει, δεν πήγα, δεν το διάβασα, δεν έκανα έλεγχο, και γι' αυτό απέχω από την ψηφοφορία.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ: Να είστε σίγουρος. Εγώ ασχολήθηκα, και έχω προσωπική άποψη.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ: Απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι η εταιρεία που έκανε την ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης αναφέρει ότι τα ίδια όργανα παιδικής χαράς μπορούμε να τα προσφέρουν οι έτοιμες να κλείσουν βιοτεχνίες της Ελλάδος και να μείνουν στο δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενοι, με πάρα πολύ μικρότερες τιμές, δηλαδή κάτω από το 1/3 της δαπάνης αυτής. Και να προσφέρουν βέβαια παρεμφερή και ισάξια όργανα παιδικής χαράς.
Και ερωτώ εγώ: Και μόνο για το γεγονός ότι αυτά τα λεφτά φεύγουν έξω, καθ' ην στιγμήν υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που λιμοκτονούν αυτή τη στιγμή και είναι έτοιμες να κλείσουν βιοτεχνίες και να μείνουν και άλλοι άνεργοι στον τόπο μας, και φεύγουν και πάνε στην πλούσια Γερμανία και πλούσια Φιλανδία, και μόνο το γεγονός αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και να μην ψηφίσετε αυτή τη δαπάνη, να μην επιτρέψετε να γίνει αυτή η προμήθεια.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ: Και εγώ κάνω έκκληση να μην περάσει το θέμα αυτό. Θερμή παράκληση. Κάνω έκκληση....

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Δεν θέλω να μπω στην διαδικασία την οποίαν έκριναν οι Υπηρεσίες αν είναι φωτογραφικές ή όχι. Εμπιστεύομαι τις Υπηρεσίες, και μάλιστα όταν οι Υπηρεσίες δεν έχουν την υπογραφή ενός μόνο εισηγητού αλλά ολόκληρης της Τεχνικής Υπηρεσίας και του πολιτικού τους προϊσταμένου....
Όμως, σήμερα καλούμεθα να πάρουμε χρήματα ....., και μάλιστα μετά από εισηγήσεις ..... της Τεχνικής Υπηρεσίας. Γι' αυτό ψηφίζω θετικά την εισήγηση.
ΖΑΜΑΝΗΣ:... Δηλαδή μπαίνουν μπροστά οι τρεις μηχανικοί σε μία μελέτη που τους ήρθε και την υπογράφουνε, και τους βάζουμε μπροστά και λέμε, αφού την υπέγραψαν τρεις μηχανικοί, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.....
...Πιστεύω ότι τους την φέρανε την μελέτη και την υπογράψανε.... επειδή σέβομαι απολύτως τους εργαζομένους και πιστεύω ότι δεν ξυπνήσανε ένα πρωί και τη βρήκανε τη μελέτη, πιστεύω ότι κάποιος τους την έφερε και τους κάλεσε να την υπογράψουν, και .... την υπογράψανε.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ: Ο κ. Σακελλαρίου παραπληροφόρησε το Σώμα εδώ, τα συμμετέχοντα μέλη, σκοπίμως κατά την άποψη μου, διότι μετά από την αναλυτική τοποθέτηση μου δεν επιτρεπότανε να πει αυτά τα πράγματα που είπε, και πιστεύω ότι έχει επιπλέον ευθύνη από αυτούς που πιθανόν να ψηφίσουν τώρα για να προχωρήσει αυτή η προμήθεια με αυτόν τον κατάπτυστο και άκρως φωτογραφικό διαγωνισμό. Ήθελα να το σημειώσω αυτό, διότι η τοποθέτηση του ήταν παραπληροφορητική.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ: Σε αυτά που είπατε προηγούμενα, που οι συντάκτες της τεχνικής περιγραφής του έργου, η κ. αρχιτέκτων, τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός ασχοληθήκανε καθόλου; Δηλαδή αυτό το περιβόητο το "Δάσος με τα ζώα" πού το βρήκανε; Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ασχοληθήκανε να μας πουν παράδειγμα, ή ότι φέραμε δύο, τρία, συζητήσαμε και προκρίναμε αυτό; Ήρθε κατευθείαν το πακέτο εδώ πέρα. Μην τρέφουμε αυταπάτες.


       Δυστυχώς, παρά το προφανές ότι, εν προκειμένω δεν υπάρχει κανένας απολύτως ανοικτός διαγωνισμός αλλά πρόκειται για «καρφωτή» απ’ ευθείας ανάθεση προς «ημετέρους», που όζει μαύρου χρήματος, και, παρά τις εκκλήσεις του κ. Μπούσμπουρα (και όχι μόνον), τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά, το πρώτο, και ψήφους 5 υπέρ, 3 κατά και 1 αποχή, το δεύτερο.      

Τέλος, επειδή «μία εικόνα χίλιες λέξεις», παρατίθενται, στη συνέχεια, προς σύγκριση, αφ’ ενός μεν οι εικόνες των οργάνων των παιδικών χαρών, όπως (οι εικόνες αυτές) υπάρχουν στην 38/2012  «μελέτη-παραγγελιά»  των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (βλέπετε αντίστοιχες σελίδες μελέτης-συνημμένα 5 και 6) και, αφ’ ετέρου, οι εικόνες των ίδιων ακριβώς οργάνων της εταιρείας «Lappset», όπως τις βρήκαμε στην ιστοσελίδα της άνω εταιρείας (και οι διαστάσεις τους συμπίπτουν προς αυτές της «μελέτης» με ακρίβεια χιλιοστού!!!ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 38/2012 «ΜΕΛΕΤΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ» ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ «LAPPSET»Αυτά τα κραυγαλέα στοιχεία (και άλλα πολλά), που «ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΑΤΙ», τέθηκαν υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Και όμως. Αυτά που καταλαβαίνουν ακόμη και παιδιά του νηπιαγωγείου, απλώς βλέποντας τις πιο πάνω εικόνες, κάποια, καθ’ όλα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ (για ευνοήτους λόγους) ούτε να τα δουν ούτε και να τα καταλάβουν (!!!).

Επειδή με τις βαλλόμενες αποφάσεις εγκρίθηκε, τελικά, η υπ’ όψιν προμήθεια παρανόμως, κατόπιν φωτογραφικού, κατ’ όνομα και μόνον, «ανοικτού διαγωνισμού», αφού, πράγματι, πρόκειται περί απ’ ευθείας προμήθειας προεπιλεγμένων προϊόντων, συγκεκριμένων εταιρειών, όπως τα προϊόντα αυτά φωτογραφίζονται (κυριολεκτικά) στην 38/2012 «μελέτη-παραγγελιά» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγουμε ενώπιον σας και αιτούμεθα την ακύρωση των προσβαλλόμενων αποφάσεων ως παράνομων.