Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

8 Φεβ 2013

Οι τοπικοί σύμβουλοι της Δ.Κ. Ροδόπολης Ευαγγελία Θεοδώρου και Δήμητρα Πολύζου κατέθεσαν προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δ.Κ. Ροδόπολης την υπ’ αρ. πρωτ. 15/16-1-2013 Καταγγελία, η οποία έχει ως εξής:Ροδόπολη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης Θεοδώρου Ευαγγελίας, οδός Αγ. Ιωάννου 35, Ροδόπολη και Πολύζου Δήμητρας, οδός 25ης Μαρτίου 51, Ροδόπολη.

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης Δήμου Διονύσου,
Κλεφτάκη Βασίλειο

ΚΟΙΝ : 1. Δήμαρχο Διονύσου, κ. Καλαφατέλη
             2. Τεχνική Υπηρεσία

Δια της παρούσης ενημερώνουμε για μια ακόμα φορά για την κακή κατάσταση που δημιουργείται λόγω της βροχόπτωσης στις αίθουσες που βρίσκονται στον κάτω όροφο του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης.
 Γνωρίζετε ότι, λόγω της βροχόπτωσης, οι αίθουσες γεμίζουν νερά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στην υγεία των μαθητών όσο στη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Ήδη από τον Αύγουστο του 2012, τόσο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παππάς όσο και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανατσούλης, σε συνάντησή μας δεσμεύθηκαν για την κατασκευή σκέπαστρου με στόχο την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.
 Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και σήμερα, Ιανουάριο του 2013, θεωρούμε ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή επισκευή στον εν λόγω χώρο. Δεν αρκεί η καλή διάθεση απέναντι στο πρόβλημα, χρειάζονται και πράξεις προκειμένου αυτό να αντιμετωπιστεί.
Καταγγέλλουμε, λοιπόν,  την απραξία της Δημοτικής αρχής και θέτουμε το ερώτημα :  Πότε ακριβώς σκοπεύετε να προχωρήσετε στην εν λόγω επισκευή, όταν θα έχει τελειώσει η σχολική χρονιά  και τα παιδιά, στην καλύτερη περίπτωση, θα έχουν χάσει απλώς ώρες διδασκαλίας ;


Θεοδώρου Ευαγγελία                                              Πολύζου Δήμητρα