Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

9 Δεκ 2012

Η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Διονυσίου Ζαμάνη στο θέμα «Προσκόμιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης του Δήμου με την Τράπεζα Πειραιώς γιά τα χρηματικά υπόλοιπα του Δήμου και συζήτηση του τρόπου με τον οποίο αυτά έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα», που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 10-12-2012, έχει ως εξής:Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι.

Όπως σας είναι γνωστό, με την υπ’ αρ. πρωτ. 33408/8-11-2012 αίτηση 19 δημοτικών συμβούλων ζητήθηκε (με τη διαδικασία του άρθρου 67 του ν. 3852/2010) να έλθει προς συζήτηση στο Δ.Σ. θέμα με τίτλο: «Προσκόμιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης του Δήμου με την Τράπεζα Πειραιώς γιά τα χρηματικά υπόλοιπα του Δήμου και συζήτηση του τρόπου με τον οποίο αυτά έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα».

Στο πιό πάνω αίτημα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Ροΐδης απάντησε (με το υπ’ αρ. πρωτ. 35076/27-11-2012 έγγραφο) ως εξής:

Το αίτημα των 19 Δημοτικών Συμβούλων με αρ. πρωτ. 33408 /8-11-12 (παρελήφθη 21-11-12) κατά την κρίση μας ικανοποιείται με την προσκόμιση της πρότασης προς το Δήμο της Τράπεζας Πειραιώς και των επενδυτικών στοιχείων μέχρι τούδε. Αν και έχουν απαντηθεί πλειστάκις μέχρι σήμερα, για μια ακόμα φορά προσκομίζουμε τα παραπάνω στοιχεία που παραλάβαμε από την Υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντί συμβάσεως (του Δήμου με την Τράπεζα Πειραιώς) μας παραδόθηκε από τον κ. Ροΐδη μία απλή «Προσφορά Συνεργασίας» της Τράπεζας Πειραιώς προς το Δήμο Διονύσου, υπογραφόμενη μονομερώς από την τράπεζα και, ως εκ τούτου, δε δεσμεύει το Δήμο.

ΑΡΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Όμως, κατά την συζήτηση του 10ου θέματος της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 15-10-2012, ο κ. Δήμαρχος, παραπλανώντας το σώμα, ομιλούσε περί υπαρχούσης συμβάσεως του Δήμου με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία, δήθεν, δεσμεύει το Δήμο μέχρι το Σεπτέμβριο του έτους 2013.

Διά του λόγου το αληθές παρατίθενται τα αντίστοιχα αποσπάσματα από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.:

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μία διευκρίνιση από τον Αντιδήμαρχο ή και τον δήμαρχο. Ο λογαριασμός.... είναι τοκοφόρος. Δεν είναι τοκοφόρος; Δεν είναι με 5,35%;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 5,35%, νομίζω το ανακοίνωσα, για δύο χρόνια, μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο του 2013.
(σελίς 181 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: έχεις μία σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς για 2 χρόνια που σου δίνει, έχεις εξασφαλίσει ένα επιτόκιο 5,55% και το δεύτερο χρόνο 5,35%...
(σελίς 182 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και λέω ότι αυτό το επιτόκιο που πήραμε από τις συστημικές τράπεζες... Από μη συστημικές που έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για να λύσει τη σύμβαση, αν θέλατε να πάμε και να έχουμε τα λεφτά αν το θέλετε μετέωρα, έπρεπε να το πείτε εδώ, να λύσουμε τη σύμβαση.
(σελίδες 182-183 απομαγνητοφωνημένοι πρακτικών).

Το ενδιαφέρον εν προκειμένω απόσπασμα της από 30-6-2011 προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς είναι το κάτωθι:

Γιά την κατάθεση των πάσης φύσεως εσόδων και την διεκπεραίωση των πληρωμών σας, προσφέρονται Λογαριασμοί Όψεως Έντοκοι με επιτόκιο 5,35% σταθερό γιά 2 έτη.
Τα παραπάνω επιτόκια προσφέρονται χωρίς κλιμάκωση και ανεξαρτήτως του ύψους του υπολοίπου στους λογαριασμούς του Δήμου.

Διαχείριση Διαθεσίμων

Ο Όμιλός μας, δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης των Διαθεσίμων σας σε διάφορες μορφές επένδυσης, όπως Προθεσμιακές Καταθέσεις, με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους.

Από τα πρακτικά (τα απομαγνητοφωνημένα και το απόσπασμα) της 185/7-9-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (20η Συνεδρίαση της 7-9-2011, θέμα 7ο) «Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος γιά έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνεννούμενων Δήμων» προκύπτει ότι, στις 7-9-2011, το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισε, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ,  γιά το άνοιγμα λογαριασμού ΟΨΕΩΣ στην Τράπεζα Πειραιώς, και, μάλιστα, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, αφού οι ιθύνοντες του Δήμου μας διαβεβαίωναν ότι, «από αύριο» κιόλας, θα ανεζητώντο τα συμφερότερα επιτόκια της αγοράς, θα εδημιουργείτο διαπαραταξιακή επιτροπή ελέγχου των προσφορών επιτοκίων, θα ελάμβανε γνώση των προσφορών αυτών η Οικονομική Επιτροπή «γιά να δουν όλες οι παρατάξεις τις προσφορές που ήρθαν» και άλλα τέτοια «ωραία», πλην όμως αναληθή και παραπειστικά, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν και να πείσουν, τότε, το σώμα να ψηφίσει αυτά που ψήφισε.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ γιά τις Προθεσμιακές Καταθέσεις, πολύ περισσότερο να επενδυθεί το σύνολο σχεδόν των Διαθεσίμων του Δήμου σε Προθεσμιακές Καταθέσεις ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΑ στην Τράπεζα Πειραιώς, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΙΝΕ, παράνομα και αυθαίρετα, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 7-9-2011 προκύπτει ότι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Εισηγητής του θέματος κ. Νικόλαος Πέππας είχε διαβεβαιώσει, τότε, το σώμα ότι:

ΠΕΠΠΑΣ: «... η συγκεκριμένη προσφορά την λαμβάνουμε υπ’ όψιν μόνο γιά τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στον λογαριασμό όψεως»
(σελίς 88 άνω απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

«Δεν παίρνουμε σήμερα (απόφαση) γιά τα προθεσμιακά. Δεν παίρνουμε για τα προθεσμιακά σήμερα»
(σελίς 91 άνω απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Στη λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων «θα δούμε ποιός θα δώσει το καλύτερο επιτόκιο και θα κινηθούμε»
(σελίς 89  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

«Όταν έρχεται η ανάγκη γιά την λήξη προθεσμιακών καταθέσεων τότε παίρνουμε προσφορές επιτοκίων»
(σελίς 89  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

«... εγώ θα προσκαλέσω τις παρατάξεις να δημιουργηθεί ένα διαπαραταξιακό όργανο να ελέγξει τις προσφορές».
(σελίς 100 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

«... όταν ξανασυζητήσουμε προσφορές επιτοκίων δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να τις φέρω μέσα στην Οικονομική Επιτροπή και να δουν όλες οι παρατάξεις τις προσφορές που ήρθαν»
(σελίς 102 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Βεβαίως, έκτοτε, παρά τις άνω διαβεβαιώσεις του αρμοδίου Αντιδημάρχου Οικονομικών προς το Δ.Σ., οι Προθεσμιακές Καταθέσεις (τρίμηνες) του Δήμου έληξαν πολλάκις, πάντοτε όμως επανεπενδύοντο μονοπωλιακά στην Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς ποτέ να αναζητηθούν σχετικές προσφορές από άλλες τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται, προς όφελος του Δήμου, το εκάστοτε συμφερότερο προθεσμιακό επιτόκιο της αγοράς.

Από τα ίδια πιό πάνω πρακτικά προκύπτει ότι ο αντιδήμαρχος Κ. Διονύσιος Σακελλαρίου διαβεβαίωνε, τότε, το Δ.Σ. τα εξής:

«Δεν θα αποφασίσουμε σήμερα για το εσαεί. Αυτά που έχουμε θα πάρουμε μία απόφαση και αυτά που έχουν κατατεθεί αλλού θα πάνε στην Τράπεζα Πειραιώς, διότι έχει προσφέρει σήμερα αυτό που ανοίξαμε τις προσφορές το 5,35%. Αύριο κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την σκέψη της Διοίκησης του Δήμου να ασχοληθεί για καλύτερο επιτόκιο. Αύριο. Τι θα του πει η Τράπεζα Πειραιώς; Ότι, συγγνώμη δεν μπορεί να πάρεις τα λεφτά σου να τα πας αλλού διότι έχεις μια προσφορά 5,40%; Υπάρχει καμία τέτοια σύμβασις; Είναι ελεύθερη η αγορά.
Τι ζητάμε λοιπόν από εδώ σήμερα; Να εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Οικονομική Υπηρεσία κατ' αρχήν να μαζέψει τους λογαριασμούς σε μια τράπεζα, για αύριο. Και η τράπεζα αυτή είναι η Πειραιώς με 5,35%. Τη Δευτέρα, και πολύ σωστά ελέχθησαν εδώ, δεν πρέπει να σταματήσει η αναζήτησις καλύτερης τοποθέτησης, όχι μόνον σε κλειστούς λογαριασμούς αλλά και στον ελεύθερο λογαριασμό που όπως ξέρετε λειτουργούν και πληρώνουμε με επιταγές»
(σελ. 95 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

 «....Και θεωρώ ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών αλίμονο αν αφήνουν τα λεφτά λιμνάζοντα να χάνονται. Δεν μπορώ να το φανταστώ, και θεωρώ ότι η πορεία τους δεν τους το επιτρέπει να το κάνουν, Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση, να πάρουμε ακριβώς αυτό που μας χρειάζεται, να συμφωνήσουμε με την Πειραιώς, που δεν κάνουμε κανένα συμβόλαιο ότι δεν σπάμε κανέναν λογαριασμό αύριο το πρωί να κάνουμε την ανάληψη.»
(σελ. 97 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Δηλαδή, ο κ. Σακελλαρίου μας διαβεβαίωνε τότε, στις 7-9-2011, ότι «δεν κάνουμε κανένα συμβόλαιο» με την Τράπεζα Πειραιώς και ότι «αύριο το πρωί» μπορούμε «να κάνουμε την ανάληψη» των χρημάτων του Δήμου και τη μεταφορά τους σε άλλη τράπεζα, που θα έδιδε «καλύτερο επιτόκιο». Και, μάλιστα, έλεγε ότι η Διοίκηση του Δήμου θα «ασχοληθεί γιά καλύτερο επιτόκιο» από «αύριο».

Ως γνωστόν, όχι μόνον τίποτε απολύτως απ’ αυτά που μας διαβεβαίωναν τότε οι κ.κ. Πέππας και Σακελλαρίου δε συνέβη, αλλά, γιά να δικαιολογήσει τ’ αδικαιολόγητα, ο κ. Δήμαρχος, στις 15-10-2012, κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ., δε δίστασε να παραπλανήσει το σώμα με αναλήθειες, ότι, τάχα, υπάρχει σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.
Και, μάλιστα, είχε το θράσος να μας απευθυνθεί και να μας πει ότι, αν θέλουμε να λύσουμε τη σύμβαση (;;;), εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, να το... πούμε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου (!!!).

Τι έλεγαν, όμως, μόλις 20 ημέρες πριν, στις 24-9-2012;

Σας θυμίζω, σχετικά, τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 24-9-2012, θέμα 4ο, κατήγγειλα κακοδιαχείριση των Χρηματικών Διαθεσίμων του Δήμου, λόγω χαμηλού τοκισμού τους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νικόλαος Πέππας απήντησε λέγοντας τα εξής:

«Συζητώντας με τον κ. Δήμαρχο έχουμε πει.... να λάβουμε προσφορές και να προχωρήσουμε σε μετακίνηση των χρημάτων αν κρίνουμε ότι υπάρχουν υψηλότερα επιτόκια σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα»
(σελ. 70-71 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ο κ. Δήμαρχος, επιβεβαιώνοντας τα πιό πάνω, είπε τα εξής:
«Απλώς να επαληθεύσω αυτά που είπε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος... Πάραυτα, υπήρξε και συνεργασία πολλές φορές με τον κ. Καρασαρλή, αναζητήσαμε επιτόκιο καλύτερο. Μας έχει δοθεί, έχουμε πάρει κάποιες προσφορές»
(σελ. 71 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

 «Γιατί ο κ. Καρασαρλής, όταν μίλαγα εγώ με την Τράπεζα την Πειραιώς και μου λέει 6,5%..., τον παίρνω τηλέφωνο, ο κ. Καρασαρλής είναι σε μη συστημική τράπεζα, και μου λέει θα σου δώσω 7%»
(σελ. 77 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Αναστάσιος Καρασαρλής είπε σχετικά τα εξής:
«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, και συγχαίρω και τον κ. Ζαμάνη για την επισήμανση και το ενδιαφέρον του για το ζήτημα της διαχείρισης των διαθεσίμων.
Όπως γνωρίζετε, και αν δεν το γνωρίζετε σας το δηλώνω, είμαι διαχειριστής διαθεσίμων της τράπεζας. Δηλαδή ο απόλυτα υπεύθυνος. Συζητάμε με τον Δήμαρχο, του είχα προτείνει και το δέχθηκε και μου λέει πολύ σωστό, διότι έχουμε πελάτη την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, έχουμε δύο Δήμους και έχουν ακριβώς το ίδιο επιτελείο διαχείρισης. Δηλαδή μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ζητάνε τι επιτόκιο δίνουμε για 1, 2, 3 μήνες για το Χ ποσό. Αυτομάτως εγγράφως δίνουμε όλες οι τράπεζες οι οποίες δέχονται τα αιτήματα, και ακολούθως, από κλειστές προσφορές, γίνεται η επιλογή.
Η αλήθεια, ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ότι καθυστέρησε, αλλά και εγώ αναγνωρίζω ότι ήτανε πολύ ζεστός και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον εδώ και 3 μήνες να γίνει η Επιτροπή διαθεσίμων. Πραγματικά τα επιτόκια αυτή τη στιγμή στις συστημικές τράπεζες είναι χαμηλά. Δηλαδή στις τέσσερις μεγάλες δεν δίνουν υψηλά επιτόκια για λόγους ανακεφαλαιοποίησης και για λόγους τάξεως από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή δίνουνε, σήμερα με την MARFIN που μιλούσα, έχουμε εδώ και την συνάδελφο, για 2.500.000 ευρώ λέει, Καρασαρλή το πολύ να δώσω 6% για 3 μήνες. Σε μη συστημική. Οι συστημικές πάνω από 5,5% δεν δίνουν αυτή τη στιγμή, η Πειραιώς, η Εθνική, η Eurobank και η Alpha Bank. Άρα, οι μισές τράπεζες έχουμε ευκαιρία, είναι καθ' όλα εγγυημένες, να μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε τον ανταγωνισμό και να έχουμε πολύ καλύτερες αποδόσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ»
 (σελίδες 73-74 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σακελλάριος Σωτηρίου ρώτησε αν φταίει ο κ. Πέππας γιά την καθυστέρηση της μετακίνησης των χρημάτων του Δήμου σε άλλη τράπεζα, με συμφερότερο επιτόκιο, γιά να λάβει την απάντηση του κ. Δημάρχου:
«Όχι, εγώ φταίω κ. Σωτηρίου. Εγώ φταίω
(σελ. 71 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Μετά την ομολογία του κ. Δημάρχου ότι «του έχει δοθεί καλύτερο επιτόκιο» και ότι «φταίει αυτός» γιά την καθυστέρηση του τοκισμού των χρημάτων του Δήμου με το καλύτερο δυνατόν επιτόκιο, παρενέβη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αθανάσιος Ροΐδης και τον ρώτησε:
 «Άρα, να αναλάβω την ευθύνη στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρουμε σαν θέμα; Εντάξει
Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε:
«Το έχω πει στην Υπηρεσία Οικονομικών και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο».
Τότε ο κ. Ροΐδης είπε:
 «Ωραιότατα, κ. Δήμαρχε».
(σελ. 76 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ακολούθως, ο κ. Δήμαρχος είπε τα εξής:
«Κύριοι, να κάνω την πρότασή μου. Σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο αναβάλλεται το θέμα. Μπαίνει στο επόμενο αμέσως... Αναβάλλεται γιά την επομένη συνεδρίαση...»
(σελ. 81 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Κατόπιν τούτων, κάθ’ ένας θα περίμενε ότι, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 15-10-2012, θα ερχόταν σαν θέμα η μετακίνηση των χρημάτων του Δήμου, από την Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη τράπεζα, ώστε να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατόν επιτόκιο της αγοράς γιά τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.

Αντ’ αυτού, ο κ. Δήμαρχος, στις 15-10-2012, διαψεύδοντας εαυτόν και αλλήλους, μας σέρβιρε τα μυθεύματα περί υπάρξεως, δήθεν, συμβάσεως με την Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

Η μεταστροφή αυτή του κ. Δημάρχου έγινε από ιδιοτέλεια, προκειμένου να αποφύγει την αναζήτηση ευθυνών.

Στις 24-9-2012 (23η Συνεδρίαση της 24-9-2012) 0 κ. Δήμαρχος επεχείρησε να «λάβει άφεση αμαρτιών» μέσω του τεχνάσματος της όψιμης δημιουργίας «διαπαραταξιακής επιτροπής» διαχείρισης των Διαθεσίμων του Δήμου, σπεύδοντας, μάλιστα, και να την στελεχώσει (!!!).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Κυριακόπουλος, Στάικος, Μαγγίνα, Καρασαρλής»
                       (σελίς 76 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Το σκεπτικό της όλης μεθόδευσης ήταν ότι, «κοινή συναινέσει», η «διαπαραταξιακή» θα χρησίμευε σαν σωσίβιο-πλυντήριο της κακοδιαχείρισης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου, με το πρόσχημα ότι, δήθεν-τάχα, όλα έγιναν όπως έγιναν διότι ... έλλειπε η «διαπαραταξιακή».
Όταν η μεθόδευση αυτή καταγγέλθηκε, ο κ. Δήμαρχος «ξέχασε» αμέσως τι έλεγε και επινόησε άλλα ανυπόστατα, δηλαδή τα περί υπάρξεως, δήθεν, σύμβασης του Δήμου με την Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι το Σεπτέμβριο έτους 2013.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, κρινόμενη σαν πολιτική συμπεριφορά, η πιό πάνω συμπεριφορά του κ. Δημάρχου δεν αποτελεί απλή κυβίστηση.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΑΚΡΩΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Ο κ. Δήμαρχος δε δίστασε να αφήσει εκτεθειμένους ακόμη και τους «δικούς του» κ.κ. Πέππα, Καρασαρλή και Ροΐδη. Αφού, πρώτα, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα των κ.κ. Πέππα και Καρασαρλή ότι συνεργάζεται μαζί τους γιά τη μετακίνηση των Χρηματικών Διαθεσίμων του Δήμου, από την Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη τράπεζα με συμφερότερο επιτόκιο, και ενεθάρρυνε τον κ. Ροΐδη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ., να δεσμευτεί ότι θα φέρει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ., ήλθε στο επόμενο Δ.Σ. και, ουσιαστικά, είπε ότι, από πλευράς του, όλα αυτά ήταν θέατρο.

Αυτή η απατηλή και περιφρονητική συμπεριφορά σε βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου δε μπορεί, δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.
Οφείλουμε, νομίζω είναι η κατάλληλη περίσταση, να δώσουμε μία απάντηση στον κ. Δήμαρχο,  ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, αιρόμενο στο ύψος του ως το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου, δεν είναι διατεθειμένο να ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές και δη όταν οι συμπεριφορές αυτές κατατείνουν στη συγκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου της ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Η οικονομική κακοδιαχείριση των Χρηματικών Διαθεσίμων του Δήμου είναι αφ’ ενός μεν ΠΡΟΦΑΝΗΣ, δεδομένου ότι, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, η διαχείρισή τους, διαχρονικά, έγινε ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, αφ’ ετέρου δε  ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ, ακόμη και από τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος, ομολογεί ότι του έχει δοθεί καλύτερο επιτόκιο (από αυτό της Τράπεζας Πειραιώς) και ότι φταίει ο ίδιος γιά την καθυστέρηση της μετακίνησης των χρημάτων του Δήμου σε άλλη τράπεζα (βλέπετε σελίδες 77 και 71 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 23ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 24-9-2012).
Η υπαιτιότητα του κ. Δημάρχου γιά την πιό πάνω καθυστέρηση επιβεβαιώνεται και από τον κ. Καρασαρλή: «Η αλήθεια, ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ότι καθυστέρησε...» (βλέπετε σελίδες 73-74 ιδίων ως άνω πρακτικών).

Σε ό,τι αφορά τη διαφορά επιτοκίων, ο κ. Καρασαρλής λέει ότι, την ίδια την ημέρα της 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 24-9-2012, η τράπεζα MARFIN, γιά 2,5 εκατομμύρια € έδιδε επιτόκιο 6% γιά τρεις μήνες (βλέπετε σελίδες 73-74 ιδίων ως άνω πρακτικών), καθ’ ην στιγμή τα ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ Χρηματικά Διαθέσιμα του Δήμου ευρίσκοντο ΟΛΑ κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πειραιώς με επιτόκιο ΜΟΝΟΝ 5,35%.

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι τα Χρηματικά Διαθέσιμα του Δήμου είναι της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, η πιό πάνω διαφορά επιτοκίων (6,00-5,35=)0,65% αντιστοιχεί σε οικονομική ζημία του Δήμου της τάξης των (12.000.000Χ0,65%/360≈) 217 € ημερησίως ή 78 χιλιάδων ευρώ ΕΤΗΣΙΩΣ.

Αυτή είναι μία πρώτη ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ και συγκεκριμένη οικονομική ζημία του Δήμου και, μάλιστα, όχι η μοναδική.

Ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος λέει: «... ο κ. Καρασαρλής, όταν μίλαγα εγώ με την Τράπεζα Πειραιώς και μου λέει 6,5%... τον παίρνω τηλέφωνο... και μου λέει θα σου δώσω 7%»
(σελίς 77 άνω απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Αυτή είναι μία δεύτερη ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ και συγκεκριμένη οικονομική ζημία του Δήμου.

Βεβαίως, η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ οικονομική ζημία του Δήμου είναι πολύ μεγαλύτερη.

Από δική μου έρευνα (γιά το δωδεκάμηνο μέσα Οκτωβρίου 2011-μέσα Οκτωβρίου 2012), διαπίστωσα μία μέση διαφορά επιτοκίων (μεταξύ των επιτοκίων της Τράπεζας Πειραιώς και δύο άλλων τραπεζών) της τάξης του 1,15%, διαφορά που αντιστοιχεί σε οικονομική ζημία του Δήμου της τάξης των (12.000.000Χ1,15% ≈) 140.000 € ετησίως. (Βλέπετε και αναλυτική σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Κ. με τίτλο «Η ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»).

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η εν προκειμένω στάση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Ροΐδη αποτελεί μνημείο παραταξιακού μικροκομματισμού (ασύμβατου με το αξίωμά του) αλλά και ασυνέπειας.
Ο κ. Ροΐδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος της 23ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 24-9-2012, καίτοι ανέλαβε οικειοθελώς την ευθύνη να φέρει στο επόμενο Δ.Σ. (δηλαδή στις 15-10-2012) το θέμα της μετακίνησης των χρημάτων του Δήμου από την Τράπεζα Πειραιώς, όχι μόνον «το ξέχασε» (εναρμονίζοντας, και αυτός, τη συμπεριφορά του προς την προεκτεθείσα απατηλή και περιφρονητική συμπεριφορά του κ. Δημάρχου σε βάρος του Δ.Σ.) αλλά και, όταν, εν συνεχεία, του ζήτησαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι τη συζήτησή του, απάντησε ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (!!!).

Κατόπιν τούτων, προτείνω:

α) Τη δημόσια καταγγελία από το Δ.Σ. του δημάρχου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τυχόν υπαιτίου αιρετού, ως υπευθύνων γιά τη διαχρονική παρανομία της, ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου, διαχείρισης των Χρηματικών Διαθεσίμων του Δήμου, και δη επιβλαβώς γιά τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου, λόγω της αυθαίρετης συνεργασίας τους, μονοπωλιακά, με την Τράπεζα Πειραιώς.

β) Τη σύσταση Επιτροπής από δημοτικούς συμβούλους, που θα συλλέξει στοιχεία και θα αποφανθεί γιά κάθε σχετικό με την υπόθεση ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης και της τάξης μεγέθους της οικονομικής ζημίας που υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται ο Δήμος από την πιό πάνω αυθαιρεσία, υποβάλλοντας το σχετικό πόρισμά της στο Δ.Σ.

γ) Την αναζήτηση των σχετικών ευθυνών, αλλά και των διαφυγόντων χρηματικών πόρων του Δήμου, από τον κ. Δήμαρχο ή τους τυχόν άλλους υπευθύνους αιρετούς.

δ) Τέλος, την άμεση μετακίνηση των χρημάτων του Δήμου στην τράπεζα που θα δώσει το μεγαλύτερο επιτόκιο, κατόπιν σχετικών προσφορών επιτοκίων (είτε γιά τον λογαριασμό όψεως είτε γιά τον προθεσμιακό) που θα ληφθούν με μέριμνα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.