Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

27 Νοε 2012

Στην πολιτική της αθέμιτης συναλλαγής, προς το συμφέρον των αετονύχηδων, πρέπει να αντιπαρατεθεί η πολιτική της χρηστής διοίκησης, προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.Στην από 20-11-2012 Ανακοίνωση Γραφείου Δημάρχου Δήμου Διονύσου διαλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«Τη Δευτέρα 19-11-2012 συγκλήθηκε παράνομα “συμβούλιο” από μερίδα δημοτικών συμβούλων, σε μία προσπάθεια ακύρωσης της από 6-9-2012 νόμιμης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε στην προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς... που ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής της.

Η παράνομη απόφαση του “συμβουλίου” της 19ης Νοεμβρίου θα προσβληθεί ενώπιον των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

....δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπονομευτεί το έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις οποίες ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Κατ’ αρχήν, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε και συνεδρίασε νόμιμα, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010.

Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι το διοικητικό όργανο που εκδίδει αρμοδίως μία διοικητική πράξη δικαιούται, το ίδιο, και να την ακυρώνει.
Συνεπώς, το Δημοτικό Συμβούλιο νομίμως ακύρωσε την υπ’ αριθ. 196/6-9-2012 απόφασή του «Έγκριση διενέργειας προμήθειας και αντικατάστασης οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας σε (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στεφάνου & Δροσιάς).», εφ’ όσον διαπίστωσε ότι πρόκειται γιά προμήθεια που «φωτογραφίζει» συγκεκριμένο προμηθευτή και ότι, ουσιαστικά, αυτή δεν έγινε με ανοικτό διαγωνισμό, όπως προβλέπεται νόμιμα, αλλά, πράγματι, πρόκειται περί απ’ ευθείας ανάθεσης σε προεπιλεγμένο προμηθευτή.

Σε ό,τι αφορά την «υπονόμευση» του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας από τους 21 δημοτικούς συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ.  της 19-11-2012, υπενθυμίζουμε ότι η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία, με το υπ’ αρ. πρωτ. 32958/31-10-2012 έγγραφό της, που απευθύνεται στο δήμαρχο (Ι. Καλαφατέλη), στους αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών (Ν. Παππά), Οικονομικών (Ν. Πέππα), Διαβούλευσης (Θ. Σαραντάκη), Διοικητικών (Δ. Σακελλαρίου), στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (Α. Ροΐδη) και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους καλεί «να προχωρήσετε άμεσα στην ακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού».
Αυτό και έγινε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19-11-2012, δηλαδή ό,τι ακριβώς ζήτησε η Τεχνική Υπηρεσία.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, βάσει της ανακοίνωσης του κ. Δημάρχου, πρώτη η Τεχνική Υπηρεσία φέρεται να «υπονομεύει» το έργο της, πράγμα, βέβαια, αδιανόητο.

Άρα, δεν πρόκειται περί «υπονόμευσης», όπως εξωφρενικά διατείνεται ο κ. Δήμαρχος, αλλά περί ακύρωσης ενός «καραμπινάτα» φωτογραφικού διαγωνισμού, ο οποίος όζει, μακρόθεν, αθέμιτης συναλλαγής.

Αυτό που λέει, ουσιαστικά, η Τεχνική Υπηρεσία, κατά προφανή ερμηνεία του περιεχομένου του πιό πάνω εγγράφου της, είναι ότι δεν «λαδώθηκαν» υπάλληλοί της γιά την «μελέτη-παραγγελιά» της εν θέματι προμήθειας αλλά ότι οι σχετικές εντολές προέρχονται «άνωθεν».

Την ύπαρξη αυτών των «άνωθεν» εντολών έρχεται, στην ουσία, να επιβεβαιώσει ο κ. Δήμαρχος με την από 20-11-2012 Ανακοίνωση Γραφείου Δημάρχου Δήμου Διονύσου.

Όμως, ο κ. Δήμαρχος δεν αρκείται σ’ αυτό.

Μέσω του «γραφείου» του, δηλώνει ότι η αμαρτωλή προμήθεια.... «βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εφαρμογής της» (!!!), όταν, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει καν υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση, ότι οι σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής έχουν εγκριθεί (;;;) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθ’ ην στιγμή εκκρεμεί κατά των αποφάσεων αυτών η υπ’ αρ. πρωτ. 49746/43862/31-10-2012 προσφυγή των Πασιπουλαρίδη-Ζαμάνη (βλέπετε προηγούμενη ανάρτηση) καθώς και ότι θα προσβληθεί η απόφαση των «21» ενώπιον των αρμοδίων οργάνων (προφανώς ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Το μήνυμα που εκπέμπει εν προκειμένω ο κ. Δήμαρχος είναι ότι η αμαρτωλή προμήθεια, «θέλετε δεν θέλετε», θα υλοποιηθεί.

Προφανώς, ο κ. Δήμαρχος έχει τους δικούς του λόγους να ευελπιστεί ότι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα λειτουργήσουν σαν οιονεί «πλυντήριο» των όποιων σχετικών παρανομιών.

Αυτό το μήνυμα είναι ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ.

Στην πολιτική της αθέμιτης συναλλαγής, προς το συμφέρον των αετονύχηδων, πρέπει να αντιπαρατεθεί η πολιτική της χρηστής διοίκησης, προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

Αυτή η αντιπαράθεση πρέπει να διεξαχθεί και να κριθεί «εντός των τειχών», καθ’ όσον, ως πασίγνωστον, οι παντοειδείς κρατικές ελεγκτικές αρχές είτε λειτουργούν σαν οιονεί «πλυντήρια» είτε υπνώττουν ύπνον βαθύν.
Δηλαδή «η απάντηση» σ’ αυτό το ζήτημα πρέπει να δοθεί από την τοπική κοινωνία.

Και, γιά να δείξουμε τη διαχρονική εμμονή μας στο πιό πάνω «πρέπει», ας μας επιτραπεί να παραθέσουμε, ακολούθως, τη μετεκλογική δήλωση του επικεφαλής της Α.Δ.Κ.

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ   ΔΗΛΩΣΗ   ΤΟΥ   ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ   ΤΗΣ
«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»

Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ευχαριστούμε θερμά όσους και όσες μας τίμησαν με την ψήφο τους στις πρόσφατες εκλογές.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε και όσους μας στήριξαν στο δεύτερο γύρο.

Σαν δημοτική παράταξη, προτάξαμε το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΘΟΣ ως ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ  ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ στοιχείο του δημόσιου βίου.

Γι’ αυτό, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, θα επικεντρώσουμε ιδιαίτερα στο δίπολο ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ.

Σ’ αυτή μας την προσπάθεια ελπίζουμε να συναντηθούμε και με άλλους πολλούς.

Έχουμε καθήκον να συναντηθούμε.

Το χρωστάμε στην τοπική κοινωνία του νεοσύστατου Δήμου Διονύσου.

                                                 ΑΒΡΑΑΜ   ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣΟι τρεις τελευταίες προτάσεις της πιό πάνω δήλωσης όχι μόνον παραμένουν επίκαιρες αλλά συνιστούν και τις θεμελιώδεις «εκ των ουκ άνευ» προϋποθέσεις διεξαγωγής της πιό πάνω αντιπαράθεσης με πιθανότητα επιτυχίας.