Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

24 Σεπ 2013

Η τοποθέτηση του Διονύση Ζαμάνη στο 9ο θέμα της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20-9-2013 «Καθορισμός Πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης» έχει ως εξής:

Πλησιάζουμε στο τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και η παρούσα εισήγηση είναι ένα ακόμη μνημείο αναξιοπιστίας και αδιαφάνειας εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου.

Μετά την επί δύο χρόνια μη σύννομη και χωρίς την απαραίτητη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθέτηση και δέσμευση (δεν ξέρω με ποια σύμβαση ακόμα δεν έφτασε στα χέρια μου, την ανύπαρκτη μάλλον σύμβαση) των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου  κατά την κρίση του Δημάρχου.

Μετά την μη υλοποίηση των υποσχέσεων που δόθηκαν από τον Κο Σακελλαρίου τον Κο Ροΐδη και τον ίδιο το Δήμαρχο για δημιουργία δήθεν επιτροπών που θα συνέλεγαν προσφορές από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα τις αξιολογούσαν, παραμύθια της Χαλιμάς δηλαδή.

Σήμερα με την παρούσα εισήγηση, ο Κος Δήμαρχος μας λέει ότι ζήτησε προσφορά μόνο από τέσσερεις τράπεζες και όχι από όλες, όσες τουλάχιστον υπάρχουν στο Δήμο, και ζητάει, άκουσον-άκουσον, εκ νέου εξουσιοδότηση από το Δ.Σ να διαχειρίζεται ο ίδιος, κατά όπως νομίζει, ανά τρείς μήνες τα χρηματικά αυτά διαθέσιμα. Από πού προκύπτει ότι το Δ.Σ δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον Δήμαρχο; Με αυτή την λογική, να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο για όλα τα θέματα να πάμε σπίτι μας να μην χάνουμε και το χρόνο μας.

Προκύπτει βέβαια από την πρακτική της παρούσας διοίκησης ότι ο Δήμαρχος αγνοεί το Δ.Σ. Αλλά να του βάλουμε και υπογραφή για αυτό! Πάει πολύ, να τον εξουσιοδοτήσουμε κιόλας.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί ο Δήμαρχος ζητά εκ νέου εξουσιοδότηση. Δεν του κάνει η παλαιότερη που είχε με την οποία δέσμευσε τα χρήματα αυτά για δύο χρόνια με σύμβαση με την τράπεζα Πειραιώς, όπως ο ίδιος λέει ότι έκανε, χωρίς να έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο;

Και επειδή η απάντηση, ως φαίνεται, είναι ότι τώρα πρέπει να κάνουμε προθεσμιακή κατάθεση, ενώ η προηγούμενη εξουσιοδότηση είχε δοθεί απλώς για το άνοιγμα ενός λογαριασμού όψεως, θέλω να ρωτήσω τον Κο Δήμαρχο βάσει ποιάς εξουσιοδότησης του Δ.Σ δεσμεύτηκαν  τα χρήματα του Δήμου εδώ και δύο χρόνια και, καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν ζητούσε προσφορές (πρόκειται για 8 τρίμηνα);

Η ερώτηση είναι ρητορική. Χωρίς  καμία εξουσιοδότηση!

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι ο Κος Δήμαρχος, έξω από κάθε θεσμική διαδικασία, έχει αναλάβει ρόλο χρηματιστή στο Δήμο και, ο ίδιος και μόνο, διαπραγματεύεται με τις τράπεζες, σαν να διαχειρίζεται την προσωπική του περιουσία. Αυτό μας ζητάει σήμερα να του το επικυρώσουμε με την ψήφο μας!

Έχω δύο προσφορές από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποκαταστήματα στην περιοχή μας, τις οποίες και καταθέτω στα πρακτικά. Και οι δύο είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχει ο Δήμος στα χέρια του. Η μία της τράπεζας Αττικής, με επιτόκιο για τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση 3,5%, και η δεύτερη από την Πανελλήνια Τράπεζα, με επιτόκιο 4,25%, δηλαδή σχεδόν μία ολόκληρη μονάδα πλέον του ήδη προσφερόμενου ποσοστού. Με έναν απλό πολλαπλασιασμό αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ μιλάμε για μια θετική ζημία στο Δήμο της τάξης των 100.000 ευρώ ετησίως, εφόσον ψηφιστεί η πρόταση του Δημάρχου.

Σε αυτά να προσθέσουμε και την αντίστοιχη ζημία που προκύπτει από τα όσα μας έχει πει κατά καιρούς ο Κος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι, δηλαδή, δύο χρόνια πριν υπήρχαν πολύ υψηλότερα επιτόκια από αυτά με τα οποία δέσμευσε τα χρήματα του Δήμου ο Κος Δήμαρχος, ο οποίος τα αντιπαρήλθε με μια κενή περιεχομένου ρητορεία περί συστημικών και μη τραπεζών.

 Φαίνεται ότι μας στοιχίζει αρκετά ο ρόλος αυτός του δημάρχου χρηματιστή.

Σε ό,τι με αφορά, φυσικά και διαφωνώ με την εισήγηση και προτείνω στον Κο Δήμαρχο να συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με την  185/2011 απόφαση του Δ.Σ, όπως έκανε άλλωστε παρανόμως επί δύο χρόνια, αγνοώντας Δ.Σ και Ο.Ε .

Δευτερολογία

Σήμερα αναζητούσα στο διαδίκτυο παρόμοιες αποφάσεις Δ.Σ ανά την χώρα. Έχω στα χέρια μου δεκάδες από αυτές. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι είναι πανομοιότυπες με την εισήγηση που μας μοιράστηκε, πλην της προσθήκης της προτελευταίας παραγράφου στην εισήγησή μας. Τι λέει αυτή η παράγραφος;

«Επίσης, ζητώ από το Δ.Σ την εξουσιοδότηση για την ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης όταν αυτή λήγει για ποσό που θα είναι διαθέσιμο αφού πρώτα υπολογισθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου» Ο Δήμαρχος Ι. Καλαφατέλης.

Τέτοιου είδους προσθήκη δεν  έχει τολμήσει να βάλει κανείς σε καμία από τις δεκάδες αποφάσεις που διάβασα.

Πέραν των όσων λοιπών είπα στην αρχική μου τοποθέτηση περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ υπάρχει Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εμπειρότατο αυτοδιοικητικό στέλεχος Οικονομολόγος, γιατί εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και όχι η υπηρεσία και ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Έχει περισσότερες γνώσεις περί των οικονομικών ο Κος Δήμαρχος;

Εγώ, από όσο ξέρω, οι δήμαρχοι που τους ενδιαφέρει να μην δίνουν δικαιώματα αποφεύγουν σκοπίμως να ασχολούνται με τα οικονομικά. 

Δεν εισηγούνται οι ίδιοι για τον εαυτό τους την ανάληψη τέτοιων καθηκόντων.  Αυτό το ερώτημα το θέτω για προβληματισμό.

Τριτολογία

Ο Κος Δήμαρχος εισηγήθηκε η επιτροπή που θα πάρει προσφορές από τις τράπεζες να αποτελείται από τραπεζικούς. Για αυτό το λόγο απέκλεισε τη δική μου συμμετοχή σ΄ αυτήν, έστω και σε ρόλο αναπληρωματικού του Κου Στάικου.

Εγώ, δηλαδή, κατά τον Κο Δήμαρχο, δεν είμαι κατάλληλος ούτε σε ρόλο αναπληρωματικού μέλους ή, προφανέστατα, δεν με θέλει στην επιτροπή.

Αλήθεια, ο ίδιος τι ειδικές γνώσεις ή σπουδές διέθετε, όταν επί δύο χρόνια διαχειριζόταν τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, μόνος του και ερήμην του Δ.Σ, παρανόμως;