Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

20 Φεβ 2014

ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κατά τη 12η Συνεδρίαση της 5-7-2013 το Τμήμα Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή του αρμοδίου ανωτάτου δικαστηρίου, έκρινε ότι η παράλειψη από τα όργανα του Δήμου της (υποχρεωτικής από το νόμο) εξάντλησης των ενδίκων μέσων κατά των πρωτόδικων αποφάσεων που εκδίδονται επί εργατικών διαφορών (υπέρ των εργαζομένων) είναι ενέργεια κατά παράβαση των αρχών της χρηστής δημόσιας διαχείρισης, προς βλάβη των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου, και, με την επακολουθήσασα σχετική υπ’ αρ. 52510/31-12-2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Εσωτερικών, δίδεται αυστηρή εντολή για την πιστή εφαρμογή του νόμου περί υποχρεωτικής εξάντλησης των πιό πάνω ενδίκων μέσων.

Ο κ. Δήμαρχος, γράφοντας εις τα παλαιότερα των υποδημάτων του δικαστές και υπουργούς, λέει ότι η υπουργική απόφαση είναι παράνομη και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης από το Δήμο κατά πρωτόδικης απόφασης που εκδόθηκε επί εργατικών διαφορών υπέρ εργαζομένων του Δήμου, εξωθώντας έτσι, καθαρά, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αψηφήσουν το δικαστή και τον υπουργό και να λάβουν απόφαση να μην ασκηθεί έφεση κατά της εν θέματι απόφασης.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου που αποφασίζει για οποιαδήποτε παραίτηση από ένδικο μέσο (εν προκειμένω της έφεσης) είναι αποκλειστικά η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία όμως δε μετέχει ο Δήμαρχος, ο οποίος απλώς πετάει το μπαλάκι αλλού (όπως, προηγουμένως, έχει πράξει και ο δικηγόρος του Δήμου), προκειμένου, κατά το κοινώς λεγόμενο, «να βγάλουν οι άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά».

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο «πονηρός πολιτευτής» θα πάει στο «ταμείο» της κάλπης να εισπράξει τα «ψηφαλάκια», στέλνοντας όμως το λογαριασμό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι πλέον ή βέβαιο ότι θα κληθούν να πληρώσουν «τα σπασμένα».

Ωστόσο, τώρα που ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικόλαος Πέππας απεχώρησε από την δημοτική παράταξη του κ. Δημάρχου, είναι ευκαιρία ο τελευταίος να παύσει να κρύβεται και, αναλαμβάνοντας αυτός ο ίδιος τη θέση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, να προχωρήσει από υπεύθυνη πλέον θέση στην προώθηση των παράνομων μεθοδεύσεών του.

Κύριε Καλαφατέλη.

Σας καλούμε να θέσετε τέρμα στην εφαρμογή του συστήματος «άλλοι σπάνε και άλλοι πληρώνουν», αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη θέση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και ψηφίζοντας από την υπεύθυνη θέση αυτή τις παρανομίες που μεθοδεύετε.

Καιρός να σταματήσετε να κρύβεστε, εξωθώντας τους άλλους σε παρανομίες.

Μπείτε και σεις μέσα «στο χορό» και τότε θα δούμε πως «θα τραγουδάτε».

Διότι, ως γνωστόν, κανείς, «έξω απ’ το χορό πολλά τραγούδια ξέρει».