Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

20 Φεβ 2014

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

Η επιχείρηση «ANASTAZIA HOTEL” ανήρτησε στο διαδίκτυο ανακοίνωση σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην ταράτσα του ξενοδοχείου της, σε απόσταση 25 μέτρων από το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, στην οποία, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι:

1. Οι κεραίες λειτουργούν νόμιμα.

2. Η επιχείρηση έχει ήδη ζητήσει με εξώδικό της να αφαιρεθεί η κεραία, πολύ πριν προκύψει το συγκεκριμένο θέμα, το δε εξώδικο το έχει παραδώσει και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δροσιάς.

Δόξα τω θεώ, σκεφθήκαμε. Οι κεραίες θα φύγουν.

Πήγαμε, λοιπόν, στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς και πήραμε το εξώδικο, του οποίου το περιεχόμενο έχει ως εξής:

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PFP Τουριστική-Ψυχαγωγική ΕΠΕ» που εδρεύει στη Δροσιά Αττικής, επί της οδού Αργοναυτών-Κομνηνών αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 66 και εκπροσωπείται νόμιμα.  

 -----------------------------------

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2127/Φ.386/20-01-2014 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) που απεστάλη στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου και κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει ότι η εταιρεία σας δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας της κεραίας που έχετε τοποθετήσει σε χώρο της εταιρείας μας, παρά το γεγονός ότι από τη μεταξύ μας σύμβαση προκύπτει ότι η εταιρεία σας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την έκδοση των αδειών νόμιμης λειτουργίας της εγκατεστημένης κεραίας, χωρίς βέβαια να το έχετε πράξει μέχρι σήμερα.

Το ανωτέρω έγγραφο μας κοινοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, η οποία μας προειδοποίησε για τις επερχόμενες καταγγελίες περιοίκων της περιοχής που ήδη διαμαρτύρονται εντονότατα και επωνύμως τόσο ενώπιον εκπροσώπων του Δήμου όσο και ενώπιόν μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο μας ακόμα και παρουσία πελατών μας, απειλώντας με καταγγελίες και μηνύσεις για την παράνομη κατά αυτούς εγκατάσταση κεραίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή των δυσάρεστων καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε και που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία του ξενοδοχείου μας και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντησή σας στις επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες οχλήσεις ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως αποστείλετε αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εν λόγω κεραίας προς τη Ε.Ε.Τ.Τ., μαζί με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Σε περίπτωση δε που έχετε ήδη λάβει την άδεια λειτουργίας της κεραίας σας μέχρι σήμερα σας ΚΑΛΟΥΜΕ να μας προσκομίσετε αντίγραφό της μέχρι την 07/03/2014.

Διαφορετικά και σε περίπτωση που δεν έχετε μέχρι σήμερα λάβει την άδεια λειτουργίας της κεραίας, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την αθέτηση της υποχρέωσής σας αυτής, που πηγάζει από τη μεταξύ μας σύμβαση και σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως άμεσα και πάντως πριν την 07/03/2014, προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύννομη λειτουργία της κεραίας σας και μας προσκομίσετε την άδεια λειτουργίας της κεραίας, αλλιώς, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα καταγγείλουμε τη μεταξύ μας μίσθωση.

                                                                                                            Αθήνα 03-02-2014
                                                                                                     Ο πληρεξούσιος δικηγόρος


Από το πιό πάνω εξώδικο, προκύπτει ότι η επιχείρηση του ξενοδοχείου:

α. Αντέδρασε ΜΕΤΑ και όχι πριν προκύψει το συγκεκριμένο θέμα, όπως ανακριβώς διαλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της.

β. Οι κεραίες δε λειτουργούν νόμιμα και, γι’ αυτό, πιέζεται η «WIND» να εκδώσει άδεια λειτουργίας των κεραιών, ώστε η λειτουργία τους να καταστεί σύννομη.

Άνθρακες ο θησαυρός.

Αυτό, λοιπόν, για το οποίο ενδιαφέρεται ο ξενοδόχος είναι, απλώς, η  νομιμοποίηση της λειτουργίας των κεραιών.

Ενώ, δηλαδή, αυτός ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνον για τη δική του εξασφάλιση (που είναι, βέβαια, δικαίωμά του), παρ’ όλ’ αυτά, στην ανακοίνωσή του στο διαδίκτυο ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση έχει ζητήσει την αφαίρεση των κεραιών, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι, τάχα, αποδέχεται ανεπιφύλακτα το αντίστοιχο καθολικό αίτημα της κοινωνίας και ότι ενεργεί για την απομάκρυνση των κεραιών.

Ωστόσο, το κυρίως ζήτημα, βέβαια, δεν είναι το τι λέει και τι κάνει εν προκειμένω ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος, όπως άλλωστε κάθε επιχειρηματίας, αποσκοπεί στο κέρδος.

Το ζήτημα είναι τι κάνει ο Δήμος.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Δήμαρχο, αυτός, κατά πάγια προσφιλή τακτική του, κρύβεται.

Η μέθοδος που μετέρχεται ο κ. Δήμαρχος «στα δύσκολα» συμπυκνώνεται στο αξίωμα: «Άστους, θα πουν, θα πουν, θα κουραστούν, θα σταματήσουν».

Αντ’ αυτού, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Διονύσου, που επιμελείται των κτιριακών εγκαταστάσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, έβγαλε στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση που λέει ότι:

«Συμφωνούμε ότι τέτοιες εγκαταστάσεις δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας».

Παρατηρείστε πόσο «προσεγμένη» είναι η διατύπωση:

Αποφεύγουν να δηλώσουν ότι είναι απαράδεκτες οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δίπλα απ’ το συγκεκριμένο σχολείο, όπως είναι το καθήκον τους, και μιλάνε, αορίστως, για τον «αστικό ιστό της πόλης», λες και πρόκειται για συζήτηση σε τηλεοπτικό «πάνελ», όπου συζητείται, γενικά, το ζήτημα της εγκατάστασης τηλεφωνικών κεραιών στις αστικές ζώνες.

Κατά μείζονα λόγο, βέβαια, αποφεύγουν να πουν τι ακριβώς έχουν πράξει μέχρι σήμερα ή τι σκοπεύουν να πράξουν προκειμένου να απομακρύνουν τις κεραίες.

Αυτού του τύπου οι δηλώσεις, κύριοι και κυρίες της Σχολικής Επιτροπής, είναι δηλώσεις που προσιδιάζουν σε τουρίστες και όχι σε θεσμοθετημένα όργανα για την ομαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων, από τα οποία ο πολίτης έχει την απαίτηση να ενεργούν και όχι να λένε τα αυτονόητα, σα να συζητάνε, ανεύθυνα, σε καφενείο.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, μπορείτε να μας πείτε αν κουνήσατε το δακτυλάκι σας για την απομάκρυνση των κεραιών;

Και, αν ναι, τι ακριβώς έχετε πράξει;

Η ερώτηση, βέβαια, είναι ρητορική.

Εδώ εγκαταλείψατε το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, που έγινε ρημαδιό και στέκι διακίνησης ναρκωτικών, και θα ενεργούσατε για την απομάκρυνση των κεραιών;

Σε άλλη διαδικτυακή ανάρτησή της, η Σχολική Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς στις εγκαταστάσεις Καργάκου είναι προσωρινή και ότι οι μικροί μαθητές θα επανακάμψουν στο σχολείο τους, που θα επαναλειτουργήσει μετά από την επιδιόρθωση διαφόρων βλαβών του.

Σε προηγούμενη ανάρτησή μας, εξηγήσαμε γιατί τα περί «επιδιόρθωσης βλαβών» είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις».

Επιπρόσθετα, καλούμε να δοθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Α. Γιατί η μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς «έγινε νύχτα», ΧΩΡΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ;

Β. Προτίθεστε να επαναλειτουργήσετε το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, καθ’ ην στιγμή σε απόσταση μόνον 25 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του λειτουργεί «άγνωστος αριθμός κεραιοδιατάξεων»;

Και, επειδή βέβαια απάντηση δε θα υπάρξει, όπως δεν υπήρξε μέχρι και σήμερα, απαντούμε οι ίδιοι:

Η μεταστέγαση του σχολείου «έγινε νύχτα» γιατί, ήδη τότε, γινόταν λόγος για κάποια «επικίνδυνα καλώδια» και έπρεπε, προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο, οι μαθητές να ευρίσκονται μακριά.

Ποιός στοιχειωδώς σκεπτόμενος άνθρωπος πιστεύει το παραμύθι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα τολμήσουν να λειτουργήσουν ένα Δημοτικό Σχολείο με «άγνωστο αριθμό κεραιοδιατάξεων» πάνω απ’ τα κεφάλια των μικρών μαθητών;

Δεν είναι προφανές ότι οι γονείς «θα φάνε ζωντανούς» αυτούς που θα το επιχειρήσουν;

Εδώ, δε μπορέσατε να κοροϊδέψετε το μικρό μαθητή, που έγραψε στον τοίχο του σχολείου του «ΑΝΤΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ», και θέλετε να κοροϊδέψετε την κοινωνία, ότι, δήθεν τάχα, επίκειται η επαναλειτουργία του σχολείου;

Αλήθεια, τέτοια ρεζιλίκια ποιός τα φανταζόταν;