Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

29 Μαΐ 2014

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ

Κατόπιν της “εορτής” των εκλογών, όλοι (συμπεριλαμβανομένων και ημών) μπαίνουν στο πειρασμό να εκλογολογήσουν, “αιτιολογώντας” το εκλογικό αποτέλεσμα και “ερμηνεύοντας” την αντίστοιχη “λαϊκή εντολή”.

Τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών της Κυριακής 18-5-2014 διαμορφώθηκαν ως εξής: Ζαμάνης: 28,60%, Καλαφατέλης:  38,52%, Μπιτάκος: 16,10%, Ζυγούνας: 11,05%, Σώκου: 5,73%, που σημαίνει ότι, για να εκλεγεί ο συνδυασμός Ζαμάνη στις επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής 25-5-2014, θα έπρεπε να τον ψηφίσουν τουλάχιστον όσοι τον ψήφισαν την πρώτη την Κυριακή και, επί πλέον, τα 2/3 των ψηφοφόρων Μπιτάκου-Ζυγούνα-Σώκου, ενώ, για να εκλεγεί ο συνδυασμός Καλαφατέλη, αρκούσε να ψηφιστεί τουλάχιστον από όσους τον είχαν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή και, επί πλέον, μόνον από το 1/3 των ψηφοφόρων Μπιτάκου-Ζυγούνα-Σώκου.

Καίτοι η υπόθεση έμοιαζε τελειωμένη, σχεδόν, σε βάρος του συνδυασμού Ζαμάνη, ωστόσο υπέβοσκε μία αμυδρή ελπίδα ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ η οποία προϋπέθετε τη συνδρομή, αθροιστικά, των εξής προϋποθέσεων:

- Το “αεράκι” που έπνευσε την πρώτη Κυριακή υπέρ της παράταξης Ζαμάνη από Διόνυσο-Δροσιά-Ροδόπολη να μετατραπεί σε “άνεμο” τη δεύτερη Κυριακή, με στόχο να υπερκαλυφθεί το πλεονέκτημα της παράταξης Καλαφατέλη στο Κρυονέρι.

- Η μάχη της δεύτερης Κυριακής σε Σταμάτα, Άνοιξη, Άγιο Στέφανο να καταλήξει περίπου ισόπαλη.

Για την επίτευξη των πιό πάνω, δεν αρκούσε η αποφασιστικότητα των μελών της παράταξης  Ζαμάνη για “αγώνα μέχρις εσχάτων”, παρά, επί πλέον, ήταν απαραίτητο:

- Να κινητοποιηθούν και να στηρίξουν Ζαμάνη δυνάμεις ΕΚΤΟΣ παράταξης.

- Να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει το “ένστικτο της αυτοσυντήρησης” στο εκλογικό σώμα, έτσι ώστε ένα ικανοποιητικό ποσοστό του που στήριξε Καλαφατέλη την πρώτη Κυριακή, ψηφίζοντας χαλαρά, με κριτήριο την “εξόφληση” προσωπικών υποχρεώσεων, να ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΕΙ και να πειστεί να στηρίξει Ζαμάνη, με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον.

Ολ’ αυτά συνέβησαν, με αποτέλεσμα την ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Ζαμάνης 51,9%, Καλαφατέλης 48,1%.

Αυτά σε ό,τι αφορά την “αιτιολόγηση” του εκλογικού αποτελέσματος, αν βέβαια, ήθελε υποτεθεί ότι γεγονότα “χαοτικού” χαρακτήρα, όπως τυγχάνουν οι εκλογές, μπορούν, εν πάσει περιπτώσει, να επιδέχονται κάποιου είδους κοινά αποδεκτή “αιτιολόγηση”.

Ερμηνεύοντας την εκλογική εντολή, την εκλαμβάνουμε και εμείς, όπως πλείστοι όσοι άλλοι, ως ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ της παράταξης Ζαμάνη με δυνάμεις ΕΚΤΟΣ παράταξης.

Ωστόσο, δεν μας διαφεύγει ότι, για να υπάρξει συνεργασία, απαιτείται η εκατέρωθεν ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ, πράγμα εύκολο να λέγεται αλλά δυσκολότερο να γίνεται.

Ίδωμεν.