Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

5 Μαρ 2013

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της Α.Δ.Κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη επί του θέματος της 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 4-3-2013 «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013, κατόπιν υποδείξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», έχει ως εξής:

Ο προϋπολογισμός που καλούμεθα σήμερα να συζητήσουμε, ουσιαστικά, είναι ο ίδιος με αυτόν που συζητήσαμε στις 13-2-2013. Γι’ αυτό, ισχύουν τα όσα είχα εκθέσει σχετικώς τότε, τα οποία επικαλούμαι και πάλι εν προκειμένω, πλην όμως δεν θα τα επαναλάβω, δια προφανείς λόγους οικονομίας του χρόνου, ο οποίος είναι περιορισμένος για κάθε ομιλητή.

Περαιτέρω, όμως, θέλω να προσθέσω και τα εξής:

Στον κωδικό 85, βλέπω πρόβλεψη μη εισπρακτέων υπολοίπων ύψους 2.326.284,56 ευρώ. Πως υπολογίζεται το πιό πάνω ποσόν με τέτοια ακρίβεια; Τι ακριβώς αφορά; Πρόκειται για παραγεγραμμένα; Αν ναι γιατί δε φεύγουν από τους βεβαιωτικούς καταλόγους; Αν όχι, γιατί και με ποιά κριτήρια προβλέπεται να μην εισπραχθούν;

Με την ευκαιρία, θέλω να επισημάνω ότι ο Δήμος στέλνει ειδοποιήσεις και ζητά την καταβολή οφειλών παρελθόντων ετών, οι οποίες όμως, πολλές φορές, είναι παραγεγραμμένες σύμφωνα με το νόμο. Προφανώς, αυτές οι νόμω ανύπαρκτες οφειλές προϋπολογίζονται σαν έσοδο του Δήμου. Πλην όμως, πρόκειται για παράνομο έσοδο και, γι’ αυτό, έπρεπε, πριν απ’ την κατάρτιση του προϋπολογισμού, να έχουν γίνει οι σχετικές διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
Το γεγονός ότι οι πιό πάνω διαγραφές δεν έχουν γίνει σημαίνει ότι τα έσοδα εμφανίζονται διογκωμένα κατά τρόπο παράνομο, δηλαδή λόγω πρόβλεψης είσπραξης εσόδων προερχομένων από παράνομες απαιτήσεις του Δήμου, πράγμα, βέβαια, απαράδεκτο, πολύ περισσότερο εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που μαστίζει την κοινωνία.

Στον κωδικό 7111 «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων», υπάρχει πρόβλεψη μόνον 28.500 ευρώ.
Ο μηδενισμός, ουσιαστικά, των κονδυλίων για απαλλοτριώσεις ισοδυναμεί με την απεμπόληση της υποχρέωσης του Δήμου να εξασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια.
Παραδείγματος χάριν, πρόσφατα, είχαμε συζητήσει την περίπτωση του κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 52 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς. Κατά καιρούς, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες του πιό πάνω χώρου, προφασιζόμενοι έλλειψη βούλησης του Δήμου να απαλλοτριώσει, διότι έτσι τους συμφέρει να λένε, ζητούν την οικοπεδοποίηση του συγκεκριμένου χώρου.
Εδώ, φαίνεται να ευθυγραμμίζεται και να προσαρμόζεται ο προϋπολογισμός προς τα εν λόγω ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή, έρχεται ο Δήμος και λέει: Ναι, δεν θέλω να απαλλοτριώσω τον πιό πάνω κοινόχρηστο χώρο και, άρα, ας οικοπεδοποιηθεί. Αυτή η μεθόδευση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων των κατοίκων.
Το κονδύλι που πρέπει να προβλεφθεί για απαλλοτριώσεις σε ολόκληρο το Δήμο, για τη στοιχειώδη προστασία των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης των 3.000.000 ευρώ.

   Παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις της διοικούσας παράταξης, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Δημάρχου, τα ανταποδοτικά τέλη παραμένουν ανομοιογενή, δηλαδή διαφοροποιημένα ανά Δημοτική Κοινότητα, χωρίζοντας τους κατοίκους του Δήμου σε πατρίκιους και πληβείους. Πριν απ’ τον προϋπολογισμό, όχι μόνον έπρεπε να ενιαιοποιηθούν τα τέλη αλλά και να μειωθούν δραστικά.

Να σημειώσω εδώ ότι, όπως είναι πασίγνωστο, τα ακίνητα των οικισμών του Δήμου, και νομολογιακά και νομοθετικά, αντιμετωπίζονται ως «εκτός σχεδίου» ακίνητα. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Δήμος, ενεργώντας παράνομα, χαρατσώνει τους ιδιοκτήτες τους με νόμω ανύπαρκτα Τ.Α.Π. και, μάλιστα, κατά τρόπο προκλητικό, δεδομένου ότι, επί πλέον, αδρανεί πλήρως για την επίλυση του προβλήματος. Προφανώς, ο κ. Δήμαρχος περιμένει την προεκλογική περίοδο, για να σηκώσει πάλι τα πανώ έξω από τη πόρτα του πρωθυπουργού, μήπως και τον ξαναψηφίσουν κάποια κορόιδα.
Αυτό το παράνομο χαράτσι δεν αποτελεί νόμιμο έσοδο του Δήμου και, γι’ αυτό, πρέπει να μη ληφθεί υπ’ όψιν στον προϋπολογισμό. Η εν λόγω αυθαιρεσία του Δήμου αγγίζει τα όρια της αθλιότητας, δεδομένου ότι, παραδείγματος χάριν, βεβαιώνονται Τ.Α.Π. ακόμη και στα αναδασωτέα γήπεδα της Άνοιξης και του Αγ. Στεφάνου. Και, μάλιστα, το χαράτσι αυτό υπολογίζεται  επί τη βάσει αξιών ακινήτων που προσεγγίζουν αυτές του Λονδίνου (!!!). Δηλαδή, «εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι». Τέτοια παράνομα και παράλογα έσοδα είναι απαράδεκτο να προϋπολογίζονται και να εισπράττονται από το Δήμο.

Στη συνεδρίαση της 13-2-2013 είχα καταγγείλει,  μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι εξαιρέθηκε από το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό το έργο της κατασκευής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς επί της οδού Μαραθωνομάχων, στη Δροσιά. «Απαντώντας» στην πιό πάνω καταγγελία, ο κ. Δήμαρχος, με το υπ’ αρ. πρωτ. 6033/28-2-2013 έγγραφό του, «εντέλλεται» όπως μηδενιστεί και το κονδύλι 24.500 €, που αφορούσε την μελέτη κατασκευής του πιό πάνω έργου. Είναι η μοναδική μελέτη που εξοβελίστηκε από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν του φτάνει του κ. δημάρχου που εξαιρέθηκε το έργο της κατασκευής του σχολείου, παρά έσπευσε να «διατάξει» και την εξαίρεση της μελέτης του εν λόγω έργου από τον προϋπολογισμό.
Καταγγέλλω, για πολλοστή φορά, τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει εξωθεσμικά ο κ. Δήμαρχος στη διαμόρφωση πρότασης προϋπολογισμού, αποκλειστικής αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής.

Προφανώς, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τόκους των χρηματικών υπολοίπων του Δήμου προκύπτουν επί τη βάσει των μειωμένων επιτοκίων που έχουμε καταγγείλει ότι «συμφωνήθηκαν» εξωθεσμικά, δηλαδή χωρίς έγκριση του Δ.Σ., με ευθύνη του κ. Δημάρχου.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, έστω και «εκ πλαγίου», δηλαδή μέσω του προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατόν να δώσουμε συγχωροχάρτι στην πιό πάνω αυθαιρεσία, πολύ περισσότερο που η εν λόγω απώλεια εσόδων, από τη διαφορά επιτοκίων αγοράς –μειωμένων επιτοκίων, είναι της τάξεως των 150. 000 ευρώ.

Στον κωδικό 7326.0010, βλέπω ότι προβλέπεται η αποπληρωμή του αμαρτωλού έργου «Περίφραξη - Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Σταμάτας», γνωστού και ως του γηπέδου «που γέρνει» (όπως το πασίγνωστο υποβρύχιο).
Αυτή η αποπληρωμή όχι μόνον δεν πρέπει να γίνει, αλλά και κακώς έχει ενταλθεί σχετικώς, μέσα στο ο.ε. 2012, ποσό 205.331 ευρώ, δεδομένου ότι το έργο ελέγχεται ως αντισυμβατικό και κακότεχνο, ενώ η εγγυητική είναι πολύ μικρού ύψους, της τάξης των 35.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, αν, τελικά, το έργο δεν παραληφθεί, ως αντισυμβατικό ή κακότεχνο, η όποια ζημία δεν θα μπορεί να αντισταθμιστεί από την εγγυητική.

Στον κωδικό 7411.0016 βλέπω 5.000 ευρώ για την πέμπτη κατά σειρά γεώτρηση (κατ’ εμέ ανύπαρκτη, κατά τον κ. Δήμαρχο υπαρκτή) που υποτίθεται ότι έγινε για την κατάρτιση γεωτεχνικής μελέτης, προκειμένης της κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού στο Κρυονέρι.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Δήμαρχος μας είχε διαβεβαιώσει ότι, στο παρελθόν, είχαν προηγηθεί τέσσερεις (!!!) γεωτρήσεις για τον ίδιο σκοπό. Ερωτηθείς σε τι χρειαζόταν η πέμπτη γεώτρηση εσιώπησε αιδημόνως. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμεθα να πληρώνονται τέτοιες δαπάνες που αφορούν είτε  ανύπαρκτες είτε, σε κάθε περίπτωση, αχρείαστες εργασίες.

Στον κωδικό 7135.0009 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, Δ.Κ. Δροσιάς-συνεχιζόμενη», βλέπω ότι δεν προβλέπεται η αποπληρωμή της σχετικής δαπάνης για το έτος 2013. Μου είπαν ότι προβλέπεται σχετική δαπάνη σε άλλο κωδικό. Αληθεύει, ναι ή όχι; Αν ναι που; Αν όχι, γιατί δεν προβλέπεται τέτοια δαπάνη;
Με την ευκαιρία, πληροφορούμαι ότι οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED, των οποίων η προμήθεια έγινε για να τοποθετηθούν, αποκλειστικά και μόνον, στη Δ.Κ. Δροσιάς, τοποθετούνται σε άλλες Δημοτικές Κοινότητες, λάθρα και με ρουσφετολογικά κριτήρια. Μπορεί να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος σχετικά; Έχουν τοποθετηθεί λαμπτήρες τεχνολογίας LED σε Δημοτικές Κοινότητες εκτός Δροσιάς, ναι ή όχι; Και αν ναι, από ποιά προμήθεια, αν όχι αυτή της Δροσιάς;

Στον κωδικό 7413.0028 «Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Άνοιξης», βλέπω κονδύλι 120.000 ευρώ για το έτος 2013. Έχω ήδη τοποθετηθεί ότι πρόκειται για μία μελέτη που πάει κατ’ ευθείαν «στο καλάθι των αχρήστων», όχι γιατί η μελέτη, από τεχνικής πλευράς, είναι άχρηστη, αλλά διότι θα παραμείνει στα συρτάρια.
Και τούτο διότι αυτή καταρτίζεται με την προϋπόθεση ότι η Άνοιξη και οι Άγιοι Άγγελοι είναι οικισμοί με νόμιμη έγκριση ενώ, δυστυχώς, όπως έχει νομολογηθεί και νομοθετηθεί, πρόκειται για οικισμούς στερούμενους νόμιμης έγκρισης. Εν τοιαύτη περιπτώσει, πρόκειται, κυριολεκτικά, για «πεταμένα λεφτά».

Γι’ αυτόν τον απίθανο προϋπολογισμό θα μπορούσε κανείς να μιλάει για ώρες. Σχεδόν από κάθε κωδικό «ξεπηδάει» και μία απαράδεκτη αντίστοιχη πολιτική.
Παραδείγματος χάριν, στον κωδικό 6662.0003 «Προμήθεια υδρομετρητών», βλέπω ότι δεν ξοδεύτηκαν καθόλου χρήματα για προμήθεια υδρομετρητών, καθ’ ην στιγμή έχω καταγγείλει ότι πολλές εκατοντάδες υδρομετρητών, αν όχι και χιλιάδες, είναι χαλασμένοι.
Προκύπτει έτσι μία ρουσφετολογική πολιτική να μη θίγονται τα κακώς κείμενα, δηλαδή αυτοί που δεν πλήρωναν να συνεχίζουν να μην πληρώνουν με αντάλλαγμα «τα ψηφαλάκια».
Αυτό το έχω καταγγείλει, πλην όμως, απ’ ό,τι προκύπτει, δε φαίνεται να έγινε τίποτα, συνεχίζοντας έτσι να πληρώνουν οι λίγοι ακριβό νερό και όχι όλοι φτηνό νερό.

Και, τέλος, «το κερασάκι στην τούρτα».
Στον κωδικό 7135.0008, προβλέπεται η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων προϋπολογισμού 230.846 ευρώ.
Πηγαίνουμε στη γνωστή φωτογραφική μελέτη και, ω του θαύματος, βλέπουμε ότι, και εκείνη, ήταν προϋπολογισμού 230.846 ευρώ ακριβώς (!!!)
Δηλαδή, οι αμετανόητοι του Δήμου, ξαναφέρνουν την ίδια ακριβώς αμαρτωλή προμήθεια, θυμάστε, “Το δάσος των ζώων”, “Το μονοπάτι της περιπέτειας” κ.λπ.
Θυμάστε, επίσης, τον κ. Δήμαρχο που έφερε ως κατεπείγον το θέμα στο Δ.Σ., με το πρόσχημα ότι θα χανόντουσαν τα λεφτά από το Πράσινο Ταμείο, πλην όμως, πράγματι για να μην καταλάβουν οι δημοτικοί σύμβουλοι περί τίνος πρόκειται και να περάσει το θέμα «στα μουλωχτά». Σήμερα, πολλούς μήνες μετά, έρχονται και μας λένε ότι τα λεφτά εξακολουθούν να υπάρχουν, καθ’ όσον, όπως φαίνεται, λεφτά για «πράσινες αρπαχτές» υπάρχουν πάντα διαθέσιμα. Αυτά για να καταλαβαινόμαστε τι κρύβεται όταν ένα θέμα έρχεται σαν «κατεπείγον».

Εν όψει των προεκτεθέντων, όσων έχω ήδη επισημάνει στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 13-2-2013 αλλά και όσων σχετικών έχουν επισημάνει εν προκειμένω οι συνάδελφοι, καταψηφίζω την πρόταση Προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013.