Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

27 Ιουν 2013

“ΚΑΡΦΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΕΛΟ” ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”


Βάσει του άρθρου 7, παρ. 15, του ψηφισθέντος την 25-6-2013 νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις», όλοι ανεξαιρέτως οι οικισμοί του Δήμου Διονύσου οι προϋφιστάμενοι του έτους 1923 υπάγονται, πλέον, ΕΥΘΕΩΣ (κοινώς:  “και με τη βούλα”), στις διατάξεις του ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και, βάσει του άρθρου 13, παρ. 1, του ν. 3889/10 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7, παρ. 1, του πιό πάνω νόμου), για τους εν λόγω οικισμούς, καταρτίζεται Δασικός Χάρτης.

Βάσει της παρ. 2 του ιδίου πιό πάνω άρθρου 13, ως βάση για τον καθορισμό των δασικών περιοχών σ’ αυτόν τον Δασικό Χάρτη λαμβάνεται “η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία”.

Στην περιοχή του Δήμου Διονύσου η παλαιότερες αεροφωτογραφίες είναι έτους 1937, συνεπώς, αν κάποια περιοχή των οικισμών ήταν τότε (προ 76ετίας, περίπου) δασική, ο ιδιοκτήτης της “δεν γλυτώνει”.

Εξαίρεση θεσπίζεται μόνον για τις “εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11-6-1975” λόγω επεμβάσεων (σ’ αυτές) με βάση νομότυπες διοικητικές πράξεις. Π.χ., αν κάποιος έκτισε με νόμιμη οικοδομική άδεια πριν το 1975, το σπίτι του “γλυτώνει”.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, παρ. 4, του πιό πάνω νόμου), η Διεύθυνση Δασών ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να δηλώσει στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ τα ιδιοκτησικά “ δικαιώματα ” του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων των εν λόγω οικισμών, οπότε, εκτός από το “ΔΑΣΙΚΟ”, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στους οικισμούς αυτούς θα αντιμετωπίσουν και “ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ” ζήτημα, αναλωνόμενοι σε πολυδάπανες, ψυχοφθόρες και ατέρμονες αντιδικίες με το Ελληνικό Δημόσιο.

Και, βέβαια, παρά το “νανούρισμα” των κατοίκων με “ πληροφορίες από έγκυρες  πηγές” (κοινώς: από το “ράδιο-αρβύλα”) ότι, τάχα, “με τον νέο νόμο θα φύγει από τη μέση το Δασαρχείο στους οικισμούς”, όχι μόνον το (περίφημο πλέον) άρθρο 24 του ν. 3889/2010 ΕΜΕΙΝΕ ΑΛΩΒΗΤΟ αλλά, επί πλέον, με τον νεοψηφισθέντα νόμο, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, καρφώθηκε μία τεράστιαΤΑΒΑΝΟΠΡΟΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΕΛΟτων οικισμών του Δήμου, στέλνοντάς τους, οριστικά και αμετάκλητα “στα θυμαράκια”.

Έχουμε καταγγείλει ότι κύκλοι της ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Δήμου χειρίστηκαν ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΑ το θέμα των οικισμών, με το πρόσχημα ότι, δήθεν-τάχα, “πρόκειται για λεπτό ζήτημα” που πρέπει να το χειριστούν “ειδήμονες”, παρά το προφανές γεγονός ότι, εν προκειμένω, νομοθετούν συγκεκριμένα συμφέροντα (βλέπετε, ιδίως, την ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας με τίτλο “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ”), τα οποία “δεν καταλαβαίνουν τίποτα” και ότι, συνεπώς, η απάντηση δε μπορεί να δοθεί “με ελιγμούς ανάμεσα στα θηρία” αλλά με συγκεκριμένες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΡΗΞΗΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ) ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ αυτά.

Για τις εν προκειμένω ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ “ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ”-“ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” θα επανέλθουμε σε επόμενη ανάρτηση.