Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

11 Μαΐ 2013

Ακύρωση των αποφάσεων που αφορούν στη στελέχωση των Διοικητικών Συμβουλίων της "Εστίας" και του "Θέσπη"

Παρατίθενται κατωτέρω οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ οι υπ’ αριθ. 18 και 19 έτους 2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν τη στελέχωση των Διοικητικών Συμβουλίων της «Εστίας» και του «Θέσπη» αντίστοιχα.