Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

26 Ιουλ 2013

ΟΙ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” - “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” ΣΤΟ “ΞΕΘΕΜΕΛΙΩΜΑ” ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Νο 5)

ΑΓΩΓΕΣ 30.000.000€ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ “ΔΑΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ” ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Στις 14-6-2013 η «Συμμαχία για τον Πολίτη» εξέδωσε ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Για το ζήτημα του οικισμού: ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ.

Στις 22-7-2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου ανακοίνωση για τα ζητήματα των οικισμών Αγ. Στεφάνου  και Άνοιξης: Το γνωστό γαϊτανάκι  συναντήσεων με βουλευτές της περιοχής ( του ιδίου πάντοτε κύκλου ανθρώπων) και η συνήθης αοριστόλογη υποσχεσιολογία, σύμφωνα με τη λαϊκή ρήση “Να σε κάψω Γιάννη μ΄, να σ΄αλείψω λάδι,,.

Αφού “κατεδάφισαν,, τους οικισμούς για τα καλά, ανακοινώνουν “προσπάθεια επίλυσης,, του θέματος, κοροϊδεύοντας ασύστολα την κοινωνία. (Παλιά  τους τέχνη κόσκινο.)

Συμπέρασμα: Η “Συνδιοίκηση,, κρατάει “με νύχια και με δόντια,, το ζήτημα μακρυά από τη δημοσιότητα και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να συνεχίσει να το διαχειρίζεται ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΑ ο ίδιος πάντοτε κύκλος ανθρώπων.

‘Όμως, τι λέει για το ζήτημα αυτό ο δικηγόρος του Δήμου κ. Ιωάννης Βασιλείου;

Στο υπ΄ αρ. πρωτ. 7280/8-3-2013 έγγραφό του ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ο δικηγόρος του Δήμου διαλαμβάνει τα έξης σχετικά:

«Είναι γεγονός, πως η κατά το πρόσφατο παρελθόν δικαστική εξέλιξη επί κάποιων υποθέσεων της περιοχής…. επέφερε σημαντικό πρόβλημα στις ιδιοκτησίες και τους ιδιοκτήτες τους. Αποτέλεσμα τούτου είναι, αυτή τη στιγμή να εκκρεμούν κατά του Δήμου Διονύσου, της Δ/νσης Πολεοδομίας και του Ελληνικού Δημοσίου αγωγές εκατό περίπου ιδιοκτητών που λόγω της εξέλιξης αυτής στις ιδιοκτησίες τους αξιώνουν αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Επειδή απ΄ όλες αυτές τις υποθέσεις αλλά και τις (ανάλογες) νέες που είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα προκληθούν, απειλείται ο Δήμος και η Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου με διακινδυνευόμενη πρόκληση τεράστιας ζημιάς στη δομή της Δημοτικής Ενότητας, ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά στο Δήμο αλλά και ανεπανόρθωτη βλάβη στους ίδιους και ήδη θιγμένους ιδιοκτήτες…

Σας υποβάλλουμε την παρούσα, λόγω της σημαντικότητας του θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειες σας και τη διαβίβαση της στη κρίση του σώματος του Δημοτικού  Συμβουλίου ….προς λήψη σχετικής αποφάσεως.»

Κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής της Α.Δ.Κ., του χορηγήθηκαν δύο (από τις πιο πάνω αναφερόμενες) αγωγές και συγκεκριμένα αυτές που έλαβαν αριθμούς πρωτοκόλλου 38437/28-12-2012 και 38439/28-12-2012.

Πρόκειται για δύο ομαδικές αγωγές (η μία 75 και η άλλη 18 ατόμων), με τις οποίες ζητείται να καταβάλει ο Δήμος Διονύσου (ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΚΑΛΑ) συνολικά ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (30.000.000)  Ευρώ.

Αυτά από δύο και μόνο αγωγές σε βάρος του Δήμου.

Όμως, όπως επισημαίνει ο κ. Βασιλείου κατά τα ανωτέρω, “είναι πλέον ή βέβαιον,, ότι επίκεινται και πολλές νέες παρόμοιες αγωγές, οπότε, πράγματι, οι αγωγές αυτές (παρούσες και μέλλουσες) εγκυμονούν τον κίνδυνο πρόκλησης “ανυπολόγιστης οικονομικής ζημιάς στο Δήμο,,.

Παρά ταύτα, και παρά την επισήμανση του κ. Βασιλείου στο δήμαρχο κ. Καλαφατέλη ότι, λόγω της σημαντικότητας του θέματος, το ζήτημα πρέπει να τεθεί  προς κρίση και λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμοτικό Συμβούλιο, ο κ. Δήμαρχος κωφεύει και συνεχίζει να διαχειρίζεται το σημαντικότατο αυτό θέμα ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΑ, με τον ίδιο πάντοτε κύκλο των “μοιραίων,, εκείνων ανθρώπων που ευθύνονται για το “ξεθεμέλιωμα,, των οικισμών ( αλλά “στέλνουν,, το λογαριασμό στο Δήμο).

Την επιμέλεια των πιο πάνω δύο αγωγών σε βάρος του Δήμου έχει η “ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ-Ν. ΧΛΕΠΑΣ,, και το αιτιολογικό υποβολής τους είναι ότι οι ενάγοντες, από οικόπεδα εντός οικισμού που αγόρασαν και κατοικίες με οικοδομικές άδειες που ανήγειραν, βρέθηκαν με δασικά-αναδασωτέα γήπεδα και αυθαίρετες-κατεδαφιστέες οικοδομές, εξ αιτίας της 844/22-3-1982 νομαρχιακής αναδασωτικής πράξης, που καταλαμβάνει τα ακίνητά τους.

Ωστόσο, το πιο πάνω γεγονός δεν παρεμποδίζει τον εκ των εταίρων της άνω δικηγορικής εταιρείας δικηγόρο κ. Χλέπα, ενεργούντα ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Διονύσου (π.χ. στην περίπτωση της Αίτησης Ακύρωσης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά πράξης της Πολεοδομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ιδιώτου τακτοποίησης των ημιϋπαιθρίων χώρων της κατοικίας του, με την αιτιολογία ότι το αίτημα αυτό «δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί καθώς με την 844/22-3-1982 απόφαση της Ν.Α.Α. πρόκειται για αναδασωτέα έκταση») να επιχειρηματολογεί ότι η 844/22-3-1982 πιο πάνω αναδασωτική πράξη δεν επηρεάζει νομίμως το χαρακτήρα των ακινήτων που καταλαμβάνει και ότι, ως εκ τούτου, τα ακίνητα αυτά δεν τυγχάνουν δασικά-αναδασωτέα, ενώ οι κατοικίες που ανεγέρθηκαν σ΄ αυτά με οικοδομικές άδειες είναι νόμιμες (ήτοι όχι αυθαίρετες-καταδαφιστέες).

Δηλαδή, εδώ έχουμε τον εκ των εταίρων της ως άνω δικηγορικής εταιρείας κ. Απ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος υπογράφει (ως πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων) τις δύο υπ΄ όψιν αγωγές σε βάρος του Δήμου Διονύσου, να υποστηρίζει αντίθετες απόψεις (και συμφέροντα) προς αυτές που υποστηρίζει ο εκ των εταίρων της ίδιας δικηγορικής εταιρείας κ. Νικ. Χλέπας, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.

Απ΄ αυτό και μόνον το γεγονός αντιλαμβάνεται κανείς τη σύγχυση και τα ερωτηματικά που δημιουργούνται.

Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο,  λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι στους ενάγοντες (των δύο πιο πάνω αγωγών) περιλαμβάνονται υποψήφιοι και μέλη της “Συμμαχίας για τον Πολίτη,, , καθώς και συγγενικά τους πρόσωπα, που προβάλλουν απαιτήσεις σε βάρος του Δήμου Διονύσου εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έκαστος.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, μεταξύ των ερωτημάτων (τουλάχιστον) που προκύπτουν εν προκειμένω είναι τα εξής:

Ποιά η σχέση της συγκεκριμένης όλης κατάστασης των πραγμάτων με τον “εναγκαλισμό,, “Ενωτικής Πρωτοβουλίας,, - “Συμμαχίας για τον Πολίτη,, ;

Ποιά η σχέση της συγκεκριμένης όλης κατάστασης των πραγμάτων με την ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ συνδιαχείριση από τη “Συνδιοίκηση,, του όλου ζητήματος, ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ;

Πέραν των άνω ζητημάτων, εδώ καθίσταται εμφανής η ανάπτυξη μιάς νέας “δυναμικής,,: Οι ολοένα αυξανόμενες αγωγές θα δημιουργήσουν ένα συνεχώς διευρυνόμενο κύκλο χιλιάδων ανθρώπων που θα στέλνουν “το λογαριασμό,, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΤΙΟΥΣ αλλά στην τοπική κοινωνία (ήδη, “ο λογαριασμός,, των 30.000.000  € έχει ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη), που θα καταρρεύσει όχι μόνον οικονομικά αλλά και ηθικά, μέσα σ΄ ένα “εμφυλιοπολεμικό  κλίμα αλληλοεξόντωσης,, αυτών που στέλνουν “το λογαριασμό,, και αυτών που καλούνται να τον πληρώσουν (που δεν είναι άλλοι παρά οι δημότες).

Εδώ γίνεται εμφανής η εν προκειμένω ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ της “Συνδιοίκησης,, , η οποία, αντί να αποτρέψει, επέλεξε να εκμεταλλευτεί μονομερώς την πιο πάνω “δυναμική,, , σε βάρος του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας το ζήτημα, “με νύχια και με δόντια,, , μακρυά από το Δημοτικό Συμβούλιο και από ανοιχτές-δημόσιες διαδικασίες, ενώ, παράλληλα, “νανουρίζει,, τους δημότες με ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΗ ΥΠΟΣΧΕΣΙΟΛΟΓΙΑ, επιλέγοντας  την τακτική του “λάου-λάου μη μας πάρουνε χαμπάρι,, .

Τον κίνδυνο να γιγαντωθεί η πιο πάνω καταστροφική για την τοπική κοινωνία “δυναμική,, επισημαίνει, κατά τα ανωτέρω, ο δικηγόρος του Δήμου και, γι΄ αυτό, ζητά την εισαγωγή του θέματος προς κρίση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Η “Συνδιοίκηση,, , έχοντας επιλέξει ένα δρόμο ολισθηρό, δεν ακούει παρά μόνον τη φωνή των συμφερόντων της (όπως, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεται τα συμφέροντά της αυτά). Το δικηγόρο του Δήμου θ΄ ακούσει;

Εν όψει των ανωτέρω, ο τίτλος του παρόντος, περί βαρύτατης ευθύνης της “Συνδιοίκησης,, για το “ξεθεμέλιωμα,, των οικισμών, δεν επαρκεί, δεδομένου ότι, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, το “ξεθεμέλιωμα,, των οικισμών συνεπάγεται και το “ξεθεμέλιωμα,, αυτού τούτου του Δήμου αλλά και, γενικότερα, της τοπικής κοινωνίας.

Και, γι΄ αυτό το “ξεθεμέλιωμα,, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, οι ευθύνες της “Συνδιοίκησης,, είναι βαρύτατες.Σχετικές παλαιότερες αναρτήσεις: