Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

13 Φεβ 2013

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο 1)

    Η δημοτική αρχή, πάντοτε γαλαντόμα (με τη νοοτροπία του «ακόμα και αν η κοινωνία δεν έχει λεφτά για ψωμί, εμείς θα ξοδεύουμε για παντεσπάνι»), εφαρμόζοντας το δόγμα «λεφτά υπάρχουν» και, εξ αυτού, το σλόγκαν «κάθε γειτονιά και γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα», προχώρησε, εξ ιδίων πόρων του Δήμου, στην κατασκευή του έργου «Περίφραξη - Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Σταμάτας».
Εν πάση όμως περιπτώσει, εφ’ όσον η δημοτική αρχή, είτε έτσι είτε αλλιώς, επέλεξε να «μοιράσει χάντρες και καθρεφτάκια» στη χειμαζόμενη τοπική κοινωνία, εκτελώντας το πιό πάνω έργο, το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς θα ήταν να επιδειχθεί η δέουσα επιμέλεια για την τεχνικά άρτια κατασκευή του, προκειμένου να πιάσουν τόπο τα λεφτά των φόρων του δημότη (επαναλαμβάνουμε, το έργο γίνεται εξ ιδίων πόρων, διότι δεν μερίμνησαν για σχετική χρηματοδότηση).
Κάτι τέτοιο όμως δε φαίνεται να συνέβη, δεδομένου ότι ένας συνδημότης μας, που ασχολήθηκε ενδελεχώς με το θέμα, διαπίστωσε και κατήγγειλε αρμοδίως διάφορες ατασθαλίες.
Παρατίθεται ακολούθως η σχετική εμπεριστατωμένη καταγγελία:

   1. ΓΕΝΙΚΑ
Σας γνωρίζω ότι για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε από την πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής η μελέτη του έργου προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 835.000 € (με Φ.Π.Α. 23%) ύστερα από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1228/2010 έγγραφο της τότε Κοινότητας Σταμάτας ώστε το εν λόγω ποδοσφαιρικό γήπεδο να καταστεί ικανό να χρησιμοποιηθεί για επίσημους αγώνες .
Έχοντας υπ’ όψη το εν λόγω αίτημα της τότε Κοινότητας Σταμάτας (για χρήση του γηπέδου σε επίσημους αγώνες), η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής αφού εξασφάλισε τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για τον σωστό τρόπο κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προέβη στην σύνταξη της κατά νόμο μελέτης του έργου.

Αναλυτικότερα οι εργασίες οι οποίες κρίθηκαν κατά την άποψη των μηχανικών της πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής αναγκαίες (ύστερα από επιτόπια αυτοψία και έλεγχο που διενήργησαν στο υπό κατασκευή ποδοσφαιρικό γήπεδο) έτσι ώστε να πληροί το ποδοσφαιρικό γήπεδο τις απαιτήσεις για διεξαγωγή επίσημων αγώνων είναι:

1.1. Γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της μελέτης, εκσκαφές των τάφρων που προβλέπονται εντός του χώρου του γηπέδου για το εκτεταμένο δίκτυο αποστράγγισης που απαιτείται έτσι ώστε να αποστραγγίζεται ο αθλητικός χώρος από τα όμβρια ύδατα, καθώς επίσης και οι απαραίτητες εκσκαφές στο βορειοανατολικό τμήμα του γηπέδου για την αναγκαία επέκτασή του.

1.2. Αποστραγγιστικό δίκτυο εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου(100 μ χ 64 μ) με ημιδιάτρητους αγωγούς Φ20 εκατοστών και Φ40 εκατοστών. Κατά μήκος του μεγάλου και του μικρού άξονα του γηπέδου θα διανοιχθεί τάφρος πλάτους 60 εκατοστών και θα τοποθετηθεί διάτρητος αγωγός Φ40 εκατοστών όπου θα απολήγουν με γωνία 45° και σε απόσταση 10 μέτρων δευτερεύοντα αποστραγγιστικά κανάλια πλάτους 40 εκατοστών με διάτρητο αγωγό Φ20 εκατοστών σύμφωνα με το σκαρίφημα της μελέτης. Τα δευτερεύοντα κανάλια θα έχουν αρχή τα όρια της εσωτερικής περίφραξης του γηπέδου. Θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις του πυθμένα των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων και της κύριας τάφρου. Η τοποθέτηση των αγωγών θα γίνει σε βάση από σκυρόδεμα C 16/20. Ο Φ40 εκατοστών αγωγός θα καταλήγει στο συλλεκτήριο κεντρικό φρεάτιο διαστάσεων 1,30 μ χ 1,30 μ κατάλληλου βάθους με χυτοσιδηρό κάλυμμα. Από το φρεάτιο τα όμβρια θα οδηγηθούν με άοπλο εγκιβωτισμένο τσιμεντοσωλήνα Φ40 εκατοστών που θα κατασκευασθεί στις δύο μικρές πλευρές του γηπέδου σε αποδέκτη ομβρίων με φυσική ροή. Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών (τάφρων) με σκύρα .

1.3. Κατασκευή υπόβασης σε όλη την επιφάνεια που περικλείεται από την εσωτερική περίφραξη (123 μ χ 68 μ) του ποδοσφαιρικού γηπέδου με υλικά ως ακολούθως :

1.3.1     Στρώση σκύρων της ΠΤΠΟ180 πάχους 20 εκατοστών.

1.3.2     Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 εκατοστών.

1.3.3    Στρώση από γαρμπίλι διαστάσεων 1-1,5 εκατοστών σε σταθερό πάχος 3 εκατοστών.

1.3.4     Στρώση υλικού της ΠΤΠΟ 150 σε πάχος 10 εκατοστά.

1.3.5     Συνθετικός χλοοτάπητας 4ης γενιάς σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.

1.4.   Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης στην νότια πλευρά σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων από τα όρια του αγωνιστικού χώρου ύψους 2 μέτρων από σιδηρό σκελετό εγκιβωτισμένο σε τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα πληρούμενο με γαλβανισμένο πλέγμα πάχους 3 χιλιοστών και βρόγχου 5,3 εκατοστών όπως στο σχέδιο της μελέτης. Θα τοποθετηθεί επίσης δίχτυ προστασίας στα δύο τέρματα ενώ περιμετρικά του γηπέδου θα κατασκευασθεί κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων που θα αποχετεύεται κατάλληλα, με σχάρα χυτοσιδηρά. Τέλος θα χρωματισθούν οι σιδηρές επιφάνειες καθώς και οι ιστοί φωτισμού με ντουκόχρωμα και μίνιο.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 165/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κ. ....................... με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,18 %. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 466.135,79 € (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 14.11.2011 ενώ η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου ήταν την 14.03.2012 .

2.    ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΥΠΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  υ Α.Π.Ε.

Ο 1ος αυτός Α.Π.Ε. που εγκρίνεται με την υπ’ αριθμ. 169/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, είναι κυρίως παράνομος, τεχνικά λάθος, αλλά και απαράδεκτα κακότεχνος με στοιχεία δόλου, για τους παρακάτω λόγους:

2.1.    Παράνομος

2.1.1           Με τον 1° αυτόν Α.Π.Ε. μειώνεται η πρώτη ομάδα εργασιών με την ένδειξη χωματουργικά από 48.968,41 € που ήταν μετά την έκπτωση, σε 2.207,79 € δηλαδή κατά 46.760,63 € ήτοι σύνολο 95,49%, παρ’ όλο που οι εργασίες αυτές ήταν απαιτητές από την μελέτη κυρίως του αγωνιστικού χώρου.

2.1.2           Με τον 1° αυτόν Α.Π.Ε. μειώνεται η δεύτερη ομάδα εργασιών με την ένδειξη σκυροδέματα από 17.311,95 € που ήταν μετά την έκπτωση, σε 5.905,50 € δηλαδή κατά 11.406,45 € ήτοι σύνολο 65,89%, παρ’ όλο που οι εργασίες αυτές ήταν απαιτητές από την μελέτη .

2.1.3           Συμπερασματικά αναφέρω ότι με τον 1° αυτόν Α.Π.Ε. καταργείται το στραγγιστήρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, καταργείται η τοποθέτηση των σκύρων, μηδενίζονται στην ουσία οι χωματουργικές εργασίες (έχοντας κάνει μείωση κατά 95,49%), καταργείται το πλέον του ήμισυ της ομάδας των σκυροδεμάτων (έχοντας κάνει μείωση κατά 65,89%) και μηδενίζονται οι εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης γαρμπιλιού .

2.1.4           Καταργείται το περιμετρικό κανάλι απαγωγής ομβρίων υδάτων που είναι άκρως απαραίτητο και αναφέρεται και στην τεχνική έκθεση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου .

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τον 1° αυτόν Α.Π.Ε. συντελείται όχι απλή αλλά τεράστια τροποποίηση της μελέτης και συνεπώς έπρεπε πριν την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. να έχει ζητηθεί από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Πάντως σε κάθε περίπτωση εάν η μελέτη έχει θεωρητικά αστοχήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτείται ριζική αλλαγή αυτής (όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση του έργου αυτού), τότε θα έπρεπε να έχει λυθεί η σύμβαση, να συνταχθεί νέα μελέτη και να δημοπρατηθεί το έργο ξανά με την νέα υποτίθεται σωστή μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2229/1994 και τις εγκυκλίους 2/1996 και 8/1996 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

2.2.    Τεχνικά λάθος

2.2.1                    Με την αποφυγή κατασκευής χωματουργικών εργασιών και στην ουσία την μη εφαρμογή της τεχνικής μελέτης του έργου κατά παράβαση του Ν. 3669/2008 άρθρο 37 παρ. 1 και 2, όπου ρητά αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου, παρ’ όλο που υπήρχε τοπογραφικό διάγραμμα με υψόμετρα και ακριβή αποτύπωση όλων των υψομέτρων, έχουμε ως αποτέλεσμα ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο που γέρνει κατά 75 εκατοστά του μέτρου διαγώνια, 5 εκατοστά του μέτρου η ανατολική πλευρά, 71 εκατοστά του μέτρου η ανατολικοδυτική πλευρά, 30 εκατοστά του μέτρου η βόρεια πλευρά και 45 εκατοστά του μέτρου η δυτική πλευρά, καταστρατηγώντας έτσι πέραν του προαναφερθέντος νόμου και το πρώτο άρθρο του πρώτου κεφαλαίου του πρώτου μέρους που αφορά τα γήπεδα του «Κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων» όπου ρητά αναφέρεται ότι ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ομαλός και επίπεδος .

2.2.2                    Με την αποφυγή κατασκευής στραγγιστηριού εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου και στην ουσία την μη εφαρμογή της τεχνικής μελέτης του έργου κατά παράβαση του Ν. 3669/2008 άρθρο 37 παρ. 1 και 2, όπου ρητά αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου, παρ’ όλο που υπήρχε σχετικό για τον λόγο αυτόν σχέδιο, έχουμε ως αποτέλεσμα ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο χωρίς στραγγιστήρι καταστρατηγώντας έτσι πέραν του προαναφερθέντος νόμου και πάλι το πρώτο άρθρο του πρώτου κεφαλαίου του πρώτου μέρους που αφορά τα γήπεδα του «Κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων» όπου ρητά αναφέρεται ότι ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να διαθέτει σύστημα αποστράγγισης υδάτων ώστε να μην μπορεί να καταστεί ακατάλληλος λόγω πλημμύρας .

2.2.3       Όλες οι προαναφερθείσες αλλαγές της μελέτης αλλά και αυτές που αναφέρονται παρακάτω εφ’ όσον έγιναν, όφειλαν να έχουν γίνει μόνον ύστερα από έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. Τέτοιες έγγραφες εντολές δεν αναφέρθηκαν ότι υπάρχουν και συνεπώς κάθε εργασία έξω από την σύμβαση που εκτελέσθηκε χωρίς έγγραφη εντολή είναι παράνομη και καταχρηστική και δεν πρέπει να πληρωθεί Ν. 3669/2008 άρθρο 37 παρ. 1 ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 40 παρ. 1, 2 και 3 η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.

2.2.4       Οι κλίσεις του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι 0,04% από τον μεγάλο άξονα προς τις πλάγιες πλευρές του αγωνιστικού χώρου ενώ η κατά μήκος κλίση έπρεπε να είναι μηδενική σύμφωνα με την μελέτη και όχι να γέρνει 75 εκατοστά του μέτρου περίπου, όσο σε αυτό το γήπεδο.

2.3.         Κακότεχνος και δόλος

2.3.1                    Εργασίες εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες/ημιβραχώδες δεν έγιναν καθόλου κυρίως στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα της εγκεκριμένης του έργου μελέτης, το οποίο κατατέθηκε στα πρακτικά κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον εισηγητή της μειοψηφίας και από όπου φαίνεται το απόλυτο υψόμετρο του γηπέδου το οποίο ήταν στρωμένο με 3Α και άμμο πάνω από είκοσι χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό των είκοσι χρόνων το γήπεδο είχε στρωθεί με άμμο λατομείου 3 με 4 φορές και υπήρχε μια βάση πάνω από 15 εκατοστά. (Επισυνάπτω σχετική φωτογραφία).

2.3.2                    Εργασίες εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες δεν έγιναν για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.1.


2.3.3                    Εργασίες εκσκαφών διάνοιξης τάφρων σε έδαφος γαιώδες/ημιβραχώδες δεν έγιναν καθόλου μέσα στον αθλητικό χώρο του γηπέδου κατά παράβαση των σχεδίων της μελέτης αλλά και της νομοθεσίας όπως παραπάνω αναφέρεται στην παρ. 2.2.2 του παρόντος, αλλά αντιθέτως κατασκευάσθηκε εκεί όπου δεν προβλεπόταν, δηλαδή περιμετρικά του γηπέδου και συγκεκριμένα στην ανατολική, βόρεια και δυτική πλευρά συνολικού μήκους 255 μέτρων περίπου. Στον 1° Α.Π.Ε. του έργου προτείνεται ποσότητα 584,51 μέτρα. Είναι απορίας άξιον που  θα τοποθετηθούν τα  υπόλοιπα αυτά μέτρα τη στιγμή μάλιστα που έχει ήδη τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας κατά 80 % περίπου (4/5). Το πιο πιθανόν είναι με νεότερο τακτοποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα να αφαιρεθούν και αυτά .

2.3.4                    Εργασίες εκσκαφών διάνοιξης τάφρων σε έδαφος βραχώδες δεν έγιναν για   τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.3.

2.3.5                    Εργασίες κατασκευής σκυροδέματος €16/20 ρείθρων δεν έγιναν καθόλου. Ακόμη και στα εκτός μελέτης που έχουν κατασκευασθεί, δεν έριξαν σκυρόδεμα στον πυθμένα όπως προβλέπει η μελέτη.

2.3.6                    Εργασίες κατασκευής σκυροδέματος 016/20 μικροκατασκευών δεν έγιναν καθόλου. Ακόμη  και στα φρεάτια που  έχουν κατασκευασθεί στο εκτός μελέτης τμήμα, έχουν κατασκευασθεί είτε με τσιμεντόλιθους είτε με προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες και όχι με ένχυτο σκυρόδεμα ως όφειλε. Σας επισυνάπτω και φωτογραφίες για του λόγου το αληθές. Ακόμη και το περιμετρικό κανάλι του γηπέδου με τις σχάρες δεν κατασκευάζεται ενώ προβλέπεται από την μελέτη του έργου .

2.3.7                    Εργασίες κατασκευής σιδηρού οπλισμού δεν έγιναν καθόλου αφού δεν έγιναν εργασίες κατασκευής σκυροδέματος C16/20 μικροκατασκευών, ενώ τα φρεάτια όπου θα έβαζαν τον οπλισμό κατασκευάσθηκαν από τσιμεντόλιθους (βλέπε παρ. 2.3.6) .

2.3.8                    Εργασίες κατασκευής αγωγών ομβρίων Φ 40 εκατοστών δεν έγιναν  καθόλου αφού δεν έγιναν τα στραγγιστήρια στον αγωνιστικό χώρο .

2.3.9                    Εργασίες κατασκευής διάτρητων αγωγών ομβρίων Φ 20 εκατοστών δεν έγιναν καθόλου. Στο εκτός μελέτης τμήμα ο αποστραγγιστικός σωλήνας που έχει τοποθετηθεί είναι πλαστική σωλήνα και όχι διάτρητος τσιμεντοσωλήνας όπως η μελέτη ορίζει, ενώ ο διάτρητος που φαίνεται στην εκβολή του αγωγού είναι αποπροσανατολιστικός (καμουφλάζ). Σχετικές φωτογραφίες κατατέθηκαν στα πρακτικά κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον εισηγητή της μειοψηφίας .

2.3.10    Εργασίες κατασκευής αγωγών διάτρητων σωλήνων Φ 40 εκατοστών δεν έγιναν καθόλου αφού δεν έγιναν τα στραγγιστήρια στον αγωνιστικό χώρο .

2.3.11    Εργασίες τοποθέτησης σκύρων πάχους 20 εκατοστών, σκύρων σκυροδέματος πάχους 5 εκατοστών και γαρμπίλι 1-1,5 εκατοστών δεν έγιναν καθόλου στον αγωνιστικό χώρο. Στο εκτός μελέτης αποστραγγιστικό που έγινε μήκους περίπου 255 μέτρων αλλού έχει τοποθετηθεί γαρμπίλι, αλλού χαλίκι και αλλού σκύρα.

2.3.12    Εργασίες στρώσης στράγγισης οδοστρώματος δεν έγιναν καθόλου. Εννοούν προφανώς αυτό που προϋπήρχε με 3Α και άμμο εδώ και είκοσι χρόνια και έπαιζαν τα παιδιά μας .

2.3.13    Εργασίες τοποθέτησης βάσης μεταβλητού-πάχους δεν έγιναν καθόλου . Εννοούν προφανώς αυτό που προϋπήρχε με 3Α και άμμο εδώ και είκοσι χρόνια και έπαιζαν τα παιδιά μας . Εκτός εάν εννοούν τα δέκα περίπου αυτοκίνητα που έριξαν με άμμο Β ποιότητας αντί για 3Α που έπρεπε να ρίξουν, σύμφωνα πάντα με την μελέτη του έργου .

2.3.14    Η εργασία τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα έγινε επάνω στην υπάρχουσα κατάσταση χωρίς καμία από τις απαιτούμενες της μελέτης εργασίες όπως ανέφερα και παραπάνω. Αυτό φαίνεται και από τα απόλυτα υψόμετρα που είναι ήδη τοποθετημένα στο τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης του έργου και που εσκεμμένα η Διευθύνουσα Υπηρεσία αλλά και ο ανάδοχος είχαν αποκρύψει, ενώ ισχυρίζονταν ότι ουδέποτε υπήρξε τοπογραφικό διάγραμμα. Το εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα εμφάνισε και κατέθεσε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο εισηγητής της μειοψηφίας προς διάψευσή τους αλλά και προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να φανεί η μεθόδευση της απάτης και του δόλου. Στην εισήγησή της η επιβλέπουσα μηχανικός κ. .............. ψεύδεται ασύστολα όταν ισχυρίζεται ότι ο τεχνητός χλοοτάπητας έχει μηδενική κάθετη απορροή. Δεν έκανε ούτε τον κόπο να κοιτάξει ένα κομμάτι του ήδη κατασκευασμένου χλοοτάπητα και να διαπιστώσει από μόνη της ότι έχει 50 τρύπες ανά τετραγωνικό μέτρο περίπου και η κάθετη απορροή του είναι ιδιαίτερα σημαντική και όχι μηδενική όπως ισχυρίζεται η ίδια. Σας επισυνάπτω την αιτιολογική έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. για του λόγου το αληθές. Επιπροσθέτως θα ήθελα να καταθέσω μια απορία που έχω. Γιατί στον 1° αυτόν Α.Π.Ε. η ποσότητα του χλοοτάπητα είναι 8.040 τετραγωνικά μέτρα όταν ο αγωνιστικός χώρος του συγκεκριμένου γηπέδου είναι 7.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου; Τα υπόλοιπα 1.000 τετραγωνικά μέτρα θα τοποθετηθούν σε άλλο γήπεδο κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ή θα αφαιρεθούν με ένα μεταγενέστερο Α.Π.Ε. ;

2.3.15    Χυτοσιδηρά καλύμματα δεν έχουν μέχρι τώρα τοποθετηθεί ενώ θα τοποθετηθούν σε φρεάτια που έφτιαξαν με τσιμεντόλιθους αντί οπλισμένου σκυροδέματος. Όσον αφορά τις σχάρες εάν υπήρχε μια πιο επιμελής ανάγνωση της μελέτης του έργου από τους επιβλέποντες του έργου θα διαπίστωναν ότι το άρθρο του τιμολογίου που αφορά το θέμα αυτό αναφέρει ορθογώνιους τάφρους που σε συνδυασμό με την σχάρα θα μπορούσε να παραλάβει τα όμβρια ύδατα περιμετρικά του γηπέδου και όχι αυτό που κατασκευάσθηκε και που δεν το προβλέπει η μελέτη .

2.3.16    Τοποθετήθηκαν γαλβανιζέ σωλήνες για πάσσαλοι στην περίφραξη του έργου αντί για μορφοσίδηρο διατομής  L ή Τ όπως έλεγε η μελέτη .

2.3.17    Κατασκευάσθηκε πόρτα μεταλλική δίφυλλη που αντί να ζυγίζει 200 κιλά είναι ζήτημα εάν ζυγίζει 60 κιλά .

Όλα τα παραπάνω δηλώνουν την εσκεμμένη προσπάθεια του αναδόχου να κατασκευάσει ένα έργο με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, κακότεχνο και να επωφεληθεί εις βάρος του Δήμου αλλά και της ποιότητας του έργου, με δυστυχώς την ανοχή αλλά και την βοήθεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως άλλωστε προκύπτει από την ανοχή που επέδειξε αυτή απέναντι στον ανάδοχο, αδιαφορώντας για την ποιότητα των εργασιών του έργου αλλά κυρίως αδιαφορώντας για την μη εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης του έργου.
Ύστερα από τα παραπάνω ζητώ την ακύρωση της 169/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου καθ’ ότι ο 1ος αυτός Α.Π.Ε. του έργου «Περίφραξη – Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Σταμάτας» είναι και παράνομος και επιεικώς απαράδεκτος.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζω ότι με σχετική αίτηση μου προς τον Δήμο Διονύσου είχα ζητήσει αντίγραφα της μελέτης του έργου . Η Υπηρεσία μου αρνήθηκε με σχετικό έγγραφό της την χορήγηση των στοιχείων αυτών (φωτοτυπία της άρνησης αυτής σας επισυνάπτω για του λόγου το αληθές), κατά παράβαση της νομοθεσίας, που για έναν ακόμη λόγο διαφαίνεται η ενοχή της υπηρεσίας αλλά και η διαπλοκή που έχει με τον ανάδοχο . Εάν είχα τα στοιχεία αυτά τότε η ένστασή μου πιστεύω ότι θα ήταν πιο τεκμηριωμένη .
Γνώση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης στο σύνολό της, έχουν λάβει δια των υπηρεσιών τους ο αξιότιμος κ. Πρωθυπουργός της χώρας, όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κ. Περιφερειάρχης Αττικής, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Επίτροπος και ο Συνήγορος του Πολίτη .

Συνημμένα :                                                   
1.Απόφαση 169/2012 Δ.Σ. Διονύσου.
2.Αιτήσεις 10 & 11.07.2012 με αριθμ. πρωτ. 21309 & 21524 αντιστοίχως για να μου δοθούν στοιχεία του έργου.
3. Αίτηση στις 16.05.2012 με αριθμ. πρωτ. 13050  που ζητώ στοιχεία των έργων και αρνούνται με έγγραφο την 29.05.2012 και αρ. πρωτ. 14806. Το παρέλαβα ταχυδρομικώς την 10.07.2012.
4. Φωτογραφία του γηπέδου πριν αρχίσουν τα έργα.
5. Φωτογραφία σημερινή του γηπέδου στρωμένη με χλοοτάπητα.
6. Φρεάτιο με σωλήνα διάτρητο.
7. Φρεάτιο με τσιμεντόλιθους αντί σκυρόδεμα.
8. Κανονισμός Γηπέδων και Ασφάλειας & Προστασίας των Αγώνων.
9. Αιτιολογική έκθεση 1ου Α.Π.Ε.