Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

17 Φεβ 2013

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο 3)Συνοψίζοντας τα των αναρτήσεων «ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο 1)» και «ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο 2)», προκύπτει ότι:

1. Εκπονήθηκε από την πρώην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)  Ανατολικής Αττικής μία μελέτη αναβάθμισης του γηπέδου Σταμάτας, προϋπολογισμού 835.000 €.

2. Μετά από σχετική δημοπρασία, αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου, αφού έδωσε έκπτωση 44% περίπου. Η αντίστοιχη εργολαβική σύμβαση, μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου, ύψους 467.000 € περίπου, υπεγράφη το Νοέμβριο έτους 2011.

3. Κατά την κατασκευή του έργου, προέκυψε ότι οι εργασίες ήταν όχι μόνο πολύ λιγότερες από τις προβλεπόμενες αλλά και άσχετες με τη μελέτη, εις βάρος βέβαια της ποιότητας του έργου. (βλέπετε σχετικά «ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο 1)»)

Ουσιαστικά, πέταξαν τη μελέτη στην κάλαθο των αχρήστων και έφτιαξαν το γήπεδο, κατά το κοινώς λεγόμενο, «όπως ήθελαν».

4. Ενδεικτικά, από τον τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων:

·         Η ομάδα εργασιών «χωματουργικά» μειώθηκε, περίπου, σε ποσοστό 97% (!!!).

·         Η ομάδα εργασιών «σκυροδέματα» μειώθηκε, περίπου, σε ποσοστό 88% (!!!).

       Αποτέλεσμα: Καταργήθηκε εντελώς (!!!) το αποστραγγιστικό έργο που προβλεπόταν από τη μελέτη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και κάτω από τον υδροπερατό τεχνητό χλοοτάπητα, για την απαγωγή των ομβρίων.

5. Το γήπεδο γέρνει κατά 80 περίπου εκατοστά (!!!).

6. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω (και όχι μόνον), είναι προφανές ότι, ουσιαστικά, άλλο έργο δημοπρατήθηκε, βάσει της μελέτης, και άλλο έργο κατασκευάστηκε (!!!).

7. Όλες οι πιό πάνω αυθαιρεσίες έγιναν ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου, δηλαδή παράνομα και με πλήρη αδιαφάνεια.

Σε ό,τι αφορά την κλίση του γηπέδου κατά 80 περίπου εκατοστά, ο Ιωάννης Κανατσούλης, υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος για τα έργα του Δήμου, ισχυρίστηκε ότι η «επιτρεπομένη κλίση σε γήπεδα με συνθετικούς χλοοτάπητες... είναι από 5%ο έως 1%» (σελ. 214 απομ. πρακτικών της 33ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 12-12-2012).

Δηλαδή, κατά τον κ. Κανατσούλη, υποθέτοντας τη διαγώνιο του γηπέδου μήκους 150 μέτρων περίπου, προκύπτει ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση του γηπέδου από  (15000Χ5%ο≈) 75 εκατοστά έως (15000Χ1%≈) 150 εκατοστά (!!!). Άρα, τα 80 εκατοστά που γέρνει το γήπεδο είναι, σχεδόν, το ελάχιστο επιτρεπόμενο (!!!).

Δηλαδή, κατά τον κ. Κανατσούλη, αν το γήπεδο δεν έγερνε 80 εκατοστά θα ήταν ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ(!!!).

Σε ό,τι αφορά την κατάργηση του αποστραγγιστικού έργου κάτω από τον τεχνητό χλοοτάπητα, όπως προέβλεπε η μελέτη, ο κ. Κανατσούλης ισχυρίστηκε ότι «οι τεχνητοί χλοοτάπητες είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι για επιφανειακή απορροή των ομβρίων υδάτων» (σελ. 203 άνω πρακτικών).

Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Κανατσούλης έβγαλε «άχρηστους» τους, κατά τεκμήριο έμπειρους, μηχανικούς της Τ.Δ.Υ.Κ., που συνέταξαν μία μελέτη για ίσιο γήπεδο, επιστρωμένο με υδροπερατό τεχνητό χλοοτάπητα, καθ’ ην στιγμή (κατά τον κ. Κανατσούλη, πάντοτε) τα γήπεδα πρέπει να γέρνουν, μέχρι και ενάμισυ μέτρο, καθ’ όσον όλοι οι τεχνητοί χλοοτάπητες είναι στεγανοί και, ως εκ τούτου, τα όμβρια πρέπει να «φεύγουν» επιφανειακά, με φυσική ροή, όπως στις κεκλιμένες στέγες των σπιτιών (!!!)

Ανεξάρτητα απ’ την πιό πάνω «φιλότιμη» αλλά μη πειστική προσπάθεια του κ. Κανατσούλη να δικαιολογήσει τ’ αδικαιολόγητα, προκύπτει ότι αυτός, σε κάθε περίπτωση, παραδέχεται πως ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Προσέξτε, όμως τώρα, τι λέει σχετικά ο Νίκος Παππάς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα τεχνικά έργα του Δήμου, που συνεργάζεται, υποτίθεται, με τον κ. Κανατσούλη σ’ αυτόν τον τομέα:

ΠΑΠΠΑΣ: «Δεν έχει γίνει, και επιμένω σ’ αυτό και το διαβεβαιώνω, αλλαγή της μελέτης» (σελ. 156 απομ. πρακτικών της 19ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 9-7-2012).

Δηλονότι ... «παπατζιλίκια»!