Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

21 Φεβ 2013

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΔΚ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5037/19-2-2013 ΔΕΥΤΕΡΗ «ΑΠΑΝΤΑΧΟΥΣΑ» ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥΚύριε Δήμαρχε,

Γνωρίζετε άριστα ότι η «εκ νέου κατάρτιση του προϋπολογισμού», θέμα το οποίο με καλείτε να συζητήσουμε με την υπ’ αρ. πρωτ. 5037/19-2-2013 επιστολή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. α, του ν. 3852/2010, τυγχάνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.), της οποίας πρόεδρος είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Νικόλαος Πέππας.
Όταν επεσήμανα στον κ. Πέππα ότι πρέπει να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία, αυτός μου απήντησε ότι συμφωνεί, πλην όμως ότι σεις έχετε επιληφθεί προσωπικώς (!!!) του ζητήματος.
Θεωρώ ότι η αυθαίρετη και αντιδεοντολογική πιό πάνω ανάμειξή σας στο ζήτημα, και δη όπως εκδηλώνεται δημοσίως με απαράδεκτο τρόπο, αφ’ ενός δυναμιτίζει το κλίμα και, αφ’ ετέρου, ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΙ ανεπίτρεπτα τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Δήμου, καθ’ όσον, με αποκλειστική υπαιτιότητά σας, εμποδίζεται ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ κ. Πέππας να διαμορφώσει ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και να την φέρει προς έγκριση στο ΑΡΜΟΔΙΟ όργανο, που είναι η Ο.Ε., αυτή τη φορά φροντίζοντας, η νέα αυτή πρόταση προϋπολογισμού, να τύχει και της αποδοχής της από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Και, βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπίτρεπτη η συμμετοχή μου σε οιουδήποτε είδους «παρασυμβούλια», πολλώ μάλλον όταν, προδήλως, υπαγορεύονται από ιδιοτελείς σκοπιμότητες άσχετες προς «το όφελος του Δήμου και των Δημοτών» που επικαλείσθε.


21-2-2013


                                                                 Αβραάμ  Πασιπουλαρίδης