Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

25 Φεβ 2013

Η "Πρόσκληση" του κ. Ν. Πέππα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Νικόλαος Πέππας απέστειλε, μεταξύ άλλων, και στον επικεφαλής της Α.Δ.Κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη την κάτωθι παρατιθέμενη υπ’ αρ. πρωτ. 5398/22-2-2013 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»: