Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

19 Φεβ 2013

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ «ΑΤΑΚΤΟΥΝΤΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ


Ο Δήμαρχος απηύθυνε προς τους «ατακτούντας» δημοτικούς συμβούλους, «προς γνώσιν και δια τας συνεπείας», την κάτωθι ημερήσια διαταγή:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνας 29
Και Αθαν. Διάκου 1
ΤΚ: 14565 Αγ. Στέφανος
Άγιος Στέφανος   14-2-2013
Αριθ. Πρωτ:   4608

ΠΡΟΣ:

1. Αποδέκτες προς ενέργεια
(Δ.Σ. όπως ο Πίνακας    Αποδεκτών Ι)

(Δ.Σ. όπως ο Πίνακας Αποδεκτών II)
  
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου ο. ε. 2013».
Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί «της τροποποίησης προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου 2013, κατόπιν υποδείξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» κατά τη συνεδρίαση του Δ. Σ. της 13/02/2013, η οποία ως γνωστόν συγκέντρωσε 19 θετικές ψήφους, 15 αρνητικές, 5 λευκές και 1 αποχή επί συνόλου 41 και παρόντων 40 Δημοτικών Συμβούλων, είναι απολύτως αναγκαία η επαναφορά του θέματος προς ψήφιση με τις αναγκαίες για την υπερψήφισή του τροποποιήσεις.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 § 1 και 2 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 159 § 3 και 4 του Ν. 3463/2006, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι υποχρεούνται «να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντα τους» «αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών», σε περίπτωση δε (αυθαίρετης και αναιτιολόγητης) μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση ψήφισης ειδικά του προϋπολογισμού, «οι υπαίτιοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος».
Επειδή η αναιτιολόγητη μη ψήφιση του προϋπολογισμού πέραν των παραπάνω ευθυνών, συνεπάγεται πολιτική και προσωπική ευθύνη για τις ζημίες που θα υποστεί ο Δήμος και οι δημότες από την πλημμελή λειτουργία του Δήμου.
Για τους λόγους αυτούς
Σας καλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 22/02/2013, μας υποβάλλετε εγγράφως τις συγκεκριμένες προστάσεις σας επί των συγκεκριμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα οποία διαφωνείτε, αιτιολογώντας επαρκώς το νόμιμο και βάσιμο της διαφωνίας σας και διατυπώνοντας αντίστοιχα την επ’ αυτού πρότασή σας.


Ο Δήμαρχος

    Ιωάννης Καλαφατέλης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Παράταξης «Αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης»

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΠΑΥΛΟΥ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ.
ΤΑΟΥΞΗ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Παράταξης «Συμμαχίας για τον Πολίτη».

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Παράταξης «Λαϊκής Συσπείρωσης Διονύσου»

ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Διαγραφέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ II

1.      ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
         ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ.
         ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ., ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.
         ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
         ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
         ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
         ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
         ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ.
         ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
         ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.