Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

20 Φεβ 2013

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ «ΑΠΑΝΤΑΧΟΥΣΑ» ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Εν συνεχεία της πρώτης υπ’ αρ. πρωτ. 4608/14-2-2013 «ημερήσιας διαταγής», ο κ. Δήμαρχος εξέδωσε και δεύτερη σχετική «απανταχούσα», η οποία παρατίθεται ακολούθως: