Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

20 Φεβ 2013

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4608/14-2-2013 «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ» ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

Κατ’ αρχήν, οι διατάξεις νόμων που επικαλείται ο κ. Δήμαρχος στην υπ’ αρ. πρωτ. 4608/14-2-2013 επιστολή του προς τους δημοτικούς συμβούλους είναι ΑΣΧΕΤΕΣ προς το υπ’ αυτού αυθαιρέτως συναγόμενο συμπέρασμα, όπως αυτό διατυπώνεται στο πιό πάνω έγγραφο.

Περαιτέρω, εφ’ όσον ο κ. Δήμαρχος επικαλείται «τη νομιμότητα», σημειωτέα τα εξής:

Κατά νόμον, αρμόδια όργανα να διατυπώσουν προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) για το υπό συζήτηση θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου ο.ε. 2013» είναι, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) και οι αρμόδιες αντιδημαρχίες.

Ο επικεφαλής της Α.Δ.Κ. επεσήμανε στον πρόεδρο της Ο.Ε. και αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης ότι, μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες πάντοτε, πρέπει να εκδηλώσει πρωτοβουλία εξεύρεσης λύσεων. Ο κ. Πέππας απήντησε ότι, προσωπικώς ο ίδιος, συμφωνεί, πλην όμως ο κ. Δήμαρχος έχει επιληφθεί προσωπικώς (!!!) του ζητήματος και «θα στείλει σχετικό χαρτί».
 Προφανώς, εννοούσε την άνω επιστολή του κ. Δημάρχου προς τους δημοτικούς συμβούλους.

Κατά ταύτα, ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ επελήφθη εν προκειμένω ο κ. Δήμαρχος, καθ’ ο ΝΟΜΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ.
Η εν προκειμένω ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ του κ. Δημάρχου καθίσταται ακόμη περισσότερο προφανής, δεδομένου ότι αυτός δεν έχει καν δικαίωμα ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεπώς, υπ’ αυτή την έννοια, τυγχάνει και ΝΟΜΩ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, γεννάται το εξής εύλογο ερώτημα:
Πόθεν ο ΝΟΜΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ και (με την πιό πάνω έννοια) ΝΟΜΩ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ κ. Δήμαρχος αντλεί το δικαίωμα, παραμερίζοντας αντιδεοντολογικά τα νόμω αρμόδια όργανα του Δήμου, να παρεμβαίνει αυτόκλητος στην όλη διαδικασία, και, με ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ έγγραφες ΑΠΕΙΛΕΣ του, να επιχειρεί να εκφοβίσει και να χειραγωγήσει τους ΝΟΜΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ δημοτικούς συμβούλους και, μάλιστα, μέσα από απαράδεκτες, ταπεινωτικές και μη προβλεπόμενες από κανένα νόμο διαδικασίες, του τύπου: «Σας καλούμε να υποβάλλετε εγγράφως (!!!) μέχρι την Παρασκευή(!!!), τις προτάσεις σας επί των κονδυλίων του προϋπολογισμού»;

Επί του θέματος, τώρα, του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, είναι κοινώς γνωστό και τετριμμένο ότι πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν ΠΟΛΙΤΙΚΟ ζήτημα, επ’ ευκαιρία της συζήτησης του οποίου, μεταξύ άλλων, εκδηλώνονται οι τρέχοντες πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και διαπιστώνεται, με τον πλέον ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ τρόπο, αν η Δημοτική Αρχή απολαμβάνει ή δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Σώματος, στη βάση της «αρχής της δεδηλωμένης».
Την ευθύνη της υπερψήφισης του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος, που ισοδυναμεί με την εξασφάλιση της «δεδηλωμένης», ασφαλώς δεν την έχει η μειοψηφία, όπως επιχειρεί να το εμφανίσει, παραπειστικά και δι’ ευνοήτους λόγους, ο κ. Δήμαρχος.

Ισχύει το ακριβώς αντίθετο: Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τους τρέχοντες πολιτικούς συσχετισμούς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε προσαρμόζει κατάλληλα τις προτάσεις της, έτσι ώστε να εγκριθούν από το Δ.Σ., είτε όχι.

Στην πρώτη περίπτωση, τα ΝΟΜΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ όργανα του Δήμου (και ΟΧΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, όπως το «θέλει» ο κ. Δήμαρχος) είναι αυτά που αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσκόμισης στο Δ.Σ. μιας πρότασης που θα υπερψηφιστεί.

Στη δεύτερη περίπτωση, είτε η Δημοτική Αρχή παραιτείται είτε όχι, θέτοντας έτσι (στην τελευταία αυτή περίπτωση) το Δήμο σε ομηρία, ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ βέβαια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Πέππας έφερε ΑΡΜΟΔΙΩΣ στην Οικονομική Επιτροπή μία πρόταση, η οποία, παρά τις ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ της μειοψηφίας, υπερψηφίστηκε από τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής και ήρθε, ως πρόταση προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εκεί, η πρόταση αυτή της Ο.Ε., που ήρθε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, καταψηφίστηκε.

Κατόπιν τούτου, το δέον γενέσθαι εν προκειμένω είναι ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ κ. Πέππας να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να διαμορφώσει ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ και να την φέρει προς έγκριση στο ΑΡΜΟΔΙΟ όργανο, που είναι η Ο.Ε., αυτή τη φορά φροντίζοντας να τύχει και της αποδοχής της μειοψηφίας. Άλλως, ο Δήμος τίθεται σε ομηρία με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.

Οι εξωθεσμικές διαδικασίες που προωθεί ο κ. Δήμαρχος εν προκειμένω, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον ίδιο, δεν έχουν καμία απολύτως θέση και (κατ’ αρχήν και όχι μόνον) στοχεύουν σε λαϊκίστικου και μικροκομματικού χαρακτήρα εκμετάλλευση, διά της φτηνής μεθόδου της απόσεισης των ιδίων ευθυνών και της μετάθεσής τους στην μειοψηφία.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο κ. Δήμαρχος θα πρέπει να παύσει την ιδιοτελή ανάμιξή του στην εν λόγω υπόθεση και να αφήσει τα ΑΡΜΟΔΙΑ όργανα του Δήμου να λειτουργήσουν ακώλυτα, διότι τώρα, έτσι όπως λειτουργεί, ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΙ αυθαίρετα τη θεσμική λειτουργία τους.