Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

25 Φεβ 2013

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Κ. ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5398/22-2-2013 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΤΟΥ Κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Κύριε Αντιδήμαρχε, 

Σε ό,τι αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 5398/22-2-2013 «πρόσκλησή» σας, για εξωθεσμική «διαβούλευση τη Δευτέρα 25-2-2013 και ώρα 11:00 π.μ.», προκειμένου «να επιτύχουμε την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου», σας γνωρίζω ότι εξακολουθεί ισχύουσα η εν προκειμένω θέση μου, όπως αυτή είναι ήδη διατυπωμένη στην από 21-2-2013 επιστολή μου προς τον κ. Δήμαρχο, «ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπίτρεπτη η συμμετοχή μου σε οιουδήποτε είδους “παρασυμβούλια”», και τούτο διότι, όπως είναι προφανές, ο τακτικισμός της από εσάς υποκατάστασης του κ. Δημάρχου, ως ενορχηστρωτή εξωθεσμικών διαδικασιών, σε τίποτε απολύτως δε μεταβάλλει την ουσία του ζητήματος.

 Ως εκ τούτου, σας ενημερώνω ότι δεν προτίθεμαι να ανταποκριθώ στην υπ’ όψιν «πρόσκλησή» σας.

Αντιθέτως, αν και όταν αποφασίσετε να αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες μέσα από τα θεσμικά όργανα του Δήμου (δηλαδή, αρχικά, την Οικονομική Επιτροπή και, εν συνεχεία, το Δημοτικό Συμβούλιο) θα παρευρίσκομαι και θα τοποθετηθώ αναλόγως.

Επιπροσθέτως, θεωρώ ότι η εν προκειμένω μεθόδευση εμπλοκής «των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων», όπως αυτή προκύπτει από την άνω «πρόσκλησή» σας, ισοδυναμεί προς μεθόδευση υποβιβασμού του ζητήματος του προϋπολογισμού-ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, από κατ’ εξοχήν ΠΟΛΙΤΙΚΟ ζήτημα που είναι, σε γραφειοκρατικό-λογιστικό και ότι τούτο επιχειρείται δια προφανείς λόγους μικροκομματικής σκοπιμότητας, ασχέτους προς «την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλου του Δήμου» που επικαλείσθε.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, πρέπει να λάβετε σοβαρώς υπ’ όψιν (ως δημοτική παράταξη) το ενδεχόμενο της εκ νέου (και με αποκλειστική σας, βέβαια, ευθύνη) καταψήφισης του προϋπολογισμού.

Τέλος, απλώς και μόνον δια την αποκατάσταση της αληθείας, οφείλω να απορρίψω τον ισχυρισμό που προβάλλεται στην εν λόγω πρόσκληση, καθαρά δια λόγους δημιουργίας εντυπώσεων, πως, τάχα, ενεργούσατε «πάντοτε με πνεύμα συνεργασίας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης», δεδομένου ότι, «όπως γνωρίζουν και οι πέτρες», το προσωπείο της «συνεργασίας» και της «συναίνεσης» φορέθηκε όψιμα (και σκόπιμα), αποκλειστικά και μόνον δια το ζήτημα του προϋπολογισμού. 

Για όλα τα υπόλοιπα-πλην προϋπολογισμού- ζητήματα, που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμο γενικότερα, το «πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας» απουσιάζει επιδεικτικά και προκλητικά από πλευράς της  παράταξής σας, η οποία, αμετανόητη, εμμένει στην πάγια τακτική της βάναυσης καταστρατήγησης «των αρχών της νομιμότητας και της δημοκρατικής ευαισθησίας».

25-2-2013                                                               Αβραάμ Πασιπουλαρίδης