Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

15 Φεβ 2013

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο 2)Σχετικά με το «γήπεδο που γέρνει» παρατίθενται ακολούθως διάφορες χαρακτηριστικές τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων κατά τις σχετικές συζητήσεις του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η τοποθέτηση του Σακελλάριου Σωτηρίου στο 14ο θέμα της 19ης Συνεδρίασης της 9-7-2012 «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου “Περίφραξη - επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας”» έχει ως εξής:

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπάρχουσα και αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη. Αυτό αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του εργολάβου ο οποίος εξάλλου συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με αυτήν.
Η επίβλεψη εξ ορισμού αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή της μελέτης και την συμμόρφωση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Εάν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθούν αδυναμίες, αστοχίες ή παραλείψεις της μελέτης, η επιβλέπουσα Υπηρεσία αφού τις διαπιστώσει προτείνει την τροποποίηση της μελέτης. Δεν δικαιούται να προβεί με πράξη της ρητή ή μη ρητή στην τροποποίηση αυτής.
Η έγκριση παρέχεται από την προϊσταμένη Αρχή, εν προκειμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Αυτό προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Αυτό δεν είναι τυπική διαδικασία. Είναι ουσιαστική και κατοχυρώνει και την διαφάνεια.
Η πρώτη προσπάθεια πολλών εργολάβων ιδίως όταν αναλαμβάνουν έργα με μεγάλες εκπτώσεις είναι η τροποποίηση της μελέτης με προφανή επιδίωξη να αποφευχθούν ή μειωθούν ό,τι δεν τους συμφέρει και να παραμείνουν ή να αυξηθούν ό,τι τους συμφέρει.
Η αλλαγή άλλως η μη πιστή εφαρμογή της μελέτης αποφασίζεται λοιπόν με ορισμένο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ότι αυτό γίνεται προς όφελος του έργου.
Η διαδικασία αυτή δεν τηρήθηκε εν προκειμένω και δημιουργήθηκαν τετελεσμένα γεγονότα. Το επιχείρημα είναι ότι εν προκειμένω δεν πρόκειται για τροποποίηση της μελέτης αλλά εφαρμογή της με αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη. Είναι όμως έτσι;
Η μελέτη λοιπόν τι προβλέπει: 1) Γενικές εκσκαφές. Ότι θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της μελέτης καθώς και στο βορειοανατολικό τμήμα του γηπέδου για την επέκταση του συνολικά 6.000 κυβικά. Από αυτές τις εκσκαφές και για τους δύο λόγους που προβλέπονται, δεν έγιναν καθόλου είτε γιατί κρίθηκε ότι το γήπεδο έχει τις στάθμες που απαιτούνται, μείον βέβαια 20% δηλαδή από τις τελικές, είτε η δε επέκταση δεν μπορούσε να γίνει και δεν χρειάζετο.
Δεύτερο που προβλέπεται, το στραγγιστικό. Μετά τις εκσκαφές λέει η μελέτη, μία στρώση υλικού της πρότυπης προδιαγραφής 0155 πάχους 10 εκατοστών και κατασκευή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι και περιφερειακά, στραγγιστικού σε σχήμα ψαροκόκκαλο με τσιμεντοσωλήνες Φ20 μήκους 600 μέτρων συνολικά και Φ40 σταυροειδώς μήκους 170 μέτρων. Δηλαδή το άθροισμα των δύο πλευρών του γηπέδου είναι 170 μέτρα, 100 Χ 70 = 7.000 τετραγωνικά.
Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν πάνω σε μπετό. Στη συνέχεια το σκάμμα γεμίζει με σκύρα. Αυτά προβλέπει η μελέτη. Αυτή λοιπόν η εργασία δεν έγινε καθόλου όλη εκτός από ότι διαστρώθηκε 10 εκατοστά το υλικό που είπα προηγουμένως πάνω στην υφιστάμενη επιφάνεια.
Στην συνέχεια διαστρώνεται σε όλο το γήπεδο 7.000 τετραγωνικών, το τρίτο που προβλέπεται, σκύρα 20 εκατοστά, χαλίκι 5 εκατοστά, γαρμπίλι 3 εκατοστά και άλλο υλικό της πρότυπης προδιαγραφής 0150 που δεν εφάπτεται με το προηγούμενο γιατί μεσολαβούν τα σκύρα, τα χαλίκια και το γαρμπίλι, άλλα 10 εκατοστά.
Από αυτά τι έγινε, ή τι προτείνεται να γίνει; Τίποτε. Πλην του υλικού των 10 εκατοστών της δεύτερης στρώσης.
Τι έγινε λοιπόν αντ' αυτών που δεν έγιναν. Στον υπάρχοντα λοιπόν χώρο όπως ήταν, στρώθηκαν λέει, 10 και 10 εκατοστά υλικό. Αφού δεν έγινε εκσκαφή η υπάρχουσα επιφάνεια του γηπέδου που λειτουργούσε τόσα χρόνια σαν ξερό, δεν ήταν κατάλληλη άραγε να στρωθεί ο πλαστικός τάπητας και έτσι να αποφευχθεί αυτή η επιπλέον δαπάνη των 20 εκατοστών;
Επίσης έγινε ή προτείνεται να γίνει στις τρεις πλευρές του γηπέδου κανάλι όπου τοποθετείται υλικό αγωγός τσιμεντένιος διάτρητος Φ20 χωρίς να εδράζεται σε μπετό, και το κανάλι γεμίζει με χαλίκι, όχι σκύρα, δηλαδή γίνεται μια εργασία μη προβλεπόμενη από τη μελέτη, δεν προβλέπεται περιφερειακή αποστράγγιση και μάλιστα με ατελή τρόπο.
Αν αυτά δεν έγιναν ή έγιναν ή προτείνεται να γίνουν, και δεν είναι τροποποίηση της μελέτης, τότε τι είναι;
Στην αιτιολογική έκθεση προκειμένου να υποστηριχθεί η άποψη ότι δεν πρόκειται για τροποποίηση της μελέτης, αναφέρονται ανακρίβειες. Και πραγματικά λέει κανείς γιατί αναλαμβάνει κάποιος, αυταπόδεικτες ανακρίβειες.
Ποια είναι λοιπόν αυτά. Σταχυολογώ μερικές ανακρίβειες οι οποίες είναι γραπτές μέσα στην αιτιολογική έκθεση και στα στοιχεία του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
Στις γενικές λοιπόν εκσκαφές αναφέρεται ότι αφορούν την επέκταση του γηπέδου οι οποίες ασφαλώς δεν μπορούν να γίνουν και αποσιωπάται ότι προβλέπονται και για τον αγωνιστικό χώρο ώστε να αποκτηθούν τα επιθυμητά υψόμετρα.
Άλλη ανακρίβεια. Αναφέρεται ότι προβλέπονται στραγγιστικά κανάλια και περιμετρικά του χώρου. Αυτό προφανώς ώστε να φανεί ότι από την συνολική πρόβλεψη για τους τσιμεντοσωλήνες γίνεται μερική εφαρμογή, ενώ έγινε κυριολεκτικά άλλο αντ' άλλου. Αλήθεια, αν μπει και τσιμεντοσωλήνα, αυτή η φωτογραφία που δείχνει την πλαστική σωλήνα να υπάρχει εκεί στο γήπεδο μέσα στο κανάλι, τι είναι; Τσιμεντοσωλήνα μπήκε, ή πλαστική σωλήνα; Αυτό βέβαια εμείς έχουμε μόνο τη φωτογραφία. Δεν ξέρουμε τι μπήκε. Να μας το πούνε αυτοί που το ελέγχουνε.
Άλλη ίσως και σοβαρότερη ανακρίβεια είναι ότι θεωρεί δεδομένο ότι ο πλαστικός χλοοτάπητας έχει μηδενική κάθετη απορροή, δηλαδή δεν περνάει το νερό ώστε να δικαιολογηθεί η μη κατασκευή του στραγγιστηρίου και η διάστρωση σκύρων - χαλικιών. Αν δείτε πώς είναι ο τάπητας θα δείτε ότι αντίθετα είναι αδύνατη η επιφανειακή απορροή σε μία επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών, και μάλιστα με το πλαστικό γκαζόν από πάνω. Γι' αυτό ακριβώς ο κατασκευαστής έφτιαξε 40 με 50 τρύπες διαμέτρου 1 εκατοστού στον τάπητα αυτό, για να μπορεί να υπάρχει κάθετη απορροή.
Γι' αυτούς που δεν έχουν δει πώς είναι ο χλοοτάπητας, είναι αυτό το πράγμα που εδώ θα γίνει στα 7.000 τετραγωνικά επιφανειακή απορροή και είναι αυτές οι τρύπες που υπάρχουν κάθε 20 πόντους σε όλη την επιφάνεια, που επιτρέπουν το πέρασμα του νερού. Γιατί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας μας λέει ότι δεν μπορεί να περάσει το νερό καθέτως.
Και δυο λόγια για τις ποσότητες. Μας παρουσιάζεται ότι αντί για 600 μέτρα τσιμεντοσωλήνες που προβλέπονται για το ψαροκόκκαλο, μπήκανε στις τρεις πλευρές. Προβλεπότανε 600 μέτρα και προτείνονται ότι θα τοποθετηθούν ή τοποθετήθηκαν 584. Θα πει κανείς επί έλαττον, γίνεται και οικονομία. Μα οι τρεις πλευρές είναι 70 και 70, 100, 240. Τα υπόλοιπα 344 πού μπήκανε; Πού θα μπουν; Δεν μας λένε.
 Χαλίκια λοιπόν προβλέπονται 350 κυβικά από τη μελέτη, διότι διαστρώνονται σε όλο το γήπεδο, 7.000 τετραγωνικά από 5 πόντους. Ο ΑΠΕ προτείνει 290,71 για να μπουν. Πάλι επί έλαττον, θα πει κάποιος. Πού μπαίνουν. Στο περιμετρικό κανάλι των 240 μέτρων το οποίον έστω ότι είναι 60 Χ 60, ήτοι συνολικά 240 Χ 0,60 Χ 0,60 = 86,40 κυβικά. Χωρίς να αφαιρώ τον όγκο του σωλήνα που είναι μέσα εκεί.
Και τελικά, κάτι άλλο για την ποσότητα. Ο πλαστικός τάπητας αντί για 7.000 τετραγωνικά προτείνεται 8.040. Επομένως κάποια στιγμή βλέπουμε το γήπεδο να μεγαλώνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το υλικό που διαστρώνεται των 10 εκατοστών προτείνεται να παραμείνει 700. Δηλαδή να αντιστοιχεί σε λιγότερο από 10 πόντους που πρέπει να είναι.
Εδώ πραγματικά μου δημιουργείται το ερέθισμα ότι άραγε μόνο τα 1.040 τετραγωνικά του χλοοτάπητα δεν θα μπουν πάνω στην κατασκευή των δύο στρώσεων των 700 και των 700, αφού αυτό είναι 8.040; Μήπως όλος ο τάπητας μπαίνει στο γήπεδο όπως ήταν; Μήπως δεν μπήκαν οι στρώσεις των 10 και 10, συνολικά 20, πουθενά; Αυτό είναι δυνατόν να διαπιστωθεί και σήμερα. Εάν κάποιος κάνει μία χωροστάθμηση κάνοντας χρήση του σχεδίου το οποίον υπήρχε στη μελέτη και σήμερα είναι εξαφανισμένο. Διερωτηθείτε γιατί είναι. Να πάνε λοιπόν οι Υπηρεσίες... Το καταθέτω για τα πρακτικά κ. Πρόεδρε το τοπογραφικό, έχω και άλλο αντίγραφο, το οποίον ήταν στη μελέτη, εδίδετο στους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς και σήμερα πηγαίνοντας στην Υπηρεσία εγώ προχθές μου είπαν ότι έχει εξαφανιστεί. Εξαφανιζομένου αυτουνού είναι αδύνατος ο έλεγχος. Όμως επειδή υπάρχει, ας πάνε να το ελέγξουν. Εγώ δεν έχω την δυνατότητα να πάω να ελέγξω, να κάνω αυτά τα πράγματα. Κάποια στοιχεία συνέλεξα, για να διευκολύνω την όλη κατάσταση.
Καθώς καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να συμπράξουμε εις την έγκριση αυτού του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και στη συνέχεια και αυτού του έργου καθ' ον τρόπο εργάζεται.

Η τοποθέτηση των Διονυσίου Ζαμάνη και Παναγή Λουκάτου στο 7ο θέμα της 33ης Συνεδρίασης της 12-12-2012 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου “Περίφραξη - επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας”» έχει ως εξής:

ΖΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου τον κανονισμό υποδομής γηπέδων της ΟΥΕΦΑ καθώς και τον αντίστοιχο της ΕΠΟ, οι οποίοι αμφότεροι στην πρώτη τους σελίδα αναφέρουν επί λέξη τα εξής:
1) Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ομαλός και επίπεδος και 2) πρέπει να διαθέτει σύστημα αποστράγγισης υδάτων ώστε να μην μπορεί να καταστεί ακατάλληλος λόγω πλημμύρας.
Επίσης καταθέτω στα πρακτικά φωτογραφία του γηπέδου της Σταμάτας στην οποία είναι προφανές ότι ο αγωνιστικός χώρος μαζεύει νερά.
Τέλος, είναι γνωστό ότι πριν λίγες ημέρες μόλις ακυρώθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας του εφηβικού τμήματος της ΑΕΚ επειδή ο αγωνιστικός χώρος ήταν ακατάλληλος λόγω βροχής.
Τα παραπάνω γεγονότα που αναφέρονται σε ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει παρά ελάχιστες ημέρες που παραδόθηκε και κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, θεωρώ πως επιβεβαιώνουν και στον πιο καλοπροαίρετο την ορθότητα των καταγγελιών για κακοτεχνίες που είχε κάνει για το θέμα ο κ. Σωτηρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ δεν αναφέρεται καθόλου ο 1ος. Δηλαδή υπάρχει ένας πίνακας που αναφέρει σε δύο στήλες "μελέτη" και "2ος ΑΠΕ", και δεν αναφέρεται καθόλου ο 1ος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 1ος ΑΠΕ δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση νομιμότητας; Και αν ναι, πώς σήμερα συζητάμε για τον 2ο ανακεφαλαιωτικό;
Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έγιναν σοβαρότατες καταγγελίες για την ποιότητα και τον τρόπο κατασκευής του εν λόγω έργου. Τον φάκελο του πλέον έχει πάρει για να διερευνήσει το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Δεν έχουμε καμία γνώση για την πορεία αυτής της έρευνας. Δεν γνωρίζουμε καν αν έχει λάβει έγκριση νομιμότητας ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Δεν γνωρίζουμε αν μέχρι στιγμής πληρώνεται ο ανάδοχος, και μας καλείτε να υπερψηφίσουμε τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα στα τυφλά, λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα.
Αλήθεια, οι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας τα γνωρίζουν όλα αυτά; Εγώ έχω χρέος να επισημάνω στους συναδέλφους που σκοπεύουν να τον υπερψηφίσουν, και οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν αυτού του είδους την ενημέρωση, ότι με την τροπή που έχει λάβει το θέμα, κανείς πλέον δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι, δεν ήξερα ή δεν κατάλαβα. Και η παραίνεση του κ. Δημάρχου σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο προς τους καταγγέλλοντες να πάνε στα δικαστήρια, πλέον φαίνεται ότι έχει λάβει σάρκα και οστά. Εκεί φαίνεται να καταλήγει το θέμα.
Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να λάβει σοβαρά υπόψιν του τα καταγγελλόμενα, να αφήσουμε κατά μέρος προσωπικούς εγωισμούς και εμπάθειες και να ασχοληθούμε με την ουσία. Το γήπεδο το θέλουμε όλοι. Αυτό το θεωρώ και αυτονόητο και δεδομένο. Επίσης αυτονόητο πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να πεταχτούν τα χρήματα του Δήμου στον αέρα. Επομένως θα πρέπει οι αιρετοί μηχανικοί του Δήμου που εκπροσωπούν την Δημοτική Αρχή που φέρνει την εισήγηση να αναλάβουν το βάρος και την ευθύνη και να μας διαβεβαιώσουν προσωπικά για την αρτιότητα της κατασκευής του έργου και να μην χρησιμοποιήσουν παρενθέσεις του στυλ "όπως διαβεβαιώνει η Υπηρεσία".
Τόσο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Παππάς όσο και ο κ. Κανατσούλης είναι έμπειροι μηχανικοί, και με την τροπή που έχει λάβει το θέμα θα πρέπει αυτοί να μας διαβεβαιώσουν για το αν το έργο κατασκευάζεται ορθά, βασιζόμενοι σε προσωπικές διαπιστώσεις, και όχι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να πείσουν και τους συναδέλφους τους να αναλάβουν το βάρος της υπερψήφισης τους.
Εγώ προσωπικά μέχρι αυτά τα γεγονότα να λάβουν ένα οριστικό τέλος και με δεδομένη την τωρινή κατάσταση του γηπέδου, δεν μπορώ παρά να καταψηφίσω την εισήγηση.

ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Εγώ να θυμίσω στο Σώμα ότι για το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Είχε δημοπρατηθεί ένα έργο, το οποίο το γήπεδο αυτό θα είχε αποστραγγιστικό. Το γήπεδο αυτό δεν έχει αποστραγγιστικό σύστημα. Οι κλίσεις οι οποίες καταγγέλθησαν ότι έχει το γήπεδο ισχύουν. Το μέτρησα και εγώ, εκτός αν όλοι οι χωροβάτες πλέον έχουν χαλάσει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο Αντιδήμαρχος να παραδεχθεί ότι όντως το έχουν φτιάξει ώστε να φύγουν βαρυτικά, με ελεύθερη ροή να φύγουν τα νερά από πάνω. Δηλαδή όχι να φύγουν με αποστραγγιστικό. Να φύγουν ελεύθερα, με φυσική ροή.
Παρ' όλα αυτά, ο χλοοτάπητας είναι υδατοπερατός. Είναι χλοοτάπητας ο οποίος είναι για αποστραγγιστικό σύστημα, και το ψαροκόκκαλο από κάτω.
Η απάντηση σε αυτά όλα ήταν ότι, κάναμε κάποιες περικοπές για να εξοικονομήσουμε χρήματα για να φτιάξουμε και τα διπλανά γήπεδα. Τα πρακτικά είναι εδώ. Δηλαδή, άλλο έργο δημοπρατήθηκε, άλλο έργο κατασκευάστηκε. Κάθε φορά ακούμε τελείως διαφορετικά πράγματα, και ας το πω κάτι, και περίεργα, και δεν πρόκειται να το ανακαλέσω.
Αυτά όλα δεν μπορώ να τα δεχθώ, ότι θα εξακολουθήσουμε αυτό το έργο και θα δεχθούμε ότι έχει κατασκευαστεί με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκρίνουμε κανέναν πίνακα. Και δεν μπορείτε πλέον... Δηλαδή εμείς καταγγέλλουμε το γεγονός ότι μας περνάτε για ηλίθιους, και δεν έρχεστε εδώ πέρα να απολογηθείτε για ποιο λόγο το γήπεδο αυτό έχει βουλιάξει, για ποιο λόγο το γήπεδο αυτό δεν έχει κατασκευαστεί όπως ήταν η μελέτη παρά λέτε την δικαιολογία ότι εξοικονομήσατε λεφτά. Από πού και ως πού μπορείτε να φτιάχνετε άλλο έργο από αυτό το οποίο λέει η μελέτη; Και εδώ πέρα δηλαδή εμείς πρέπει αυτό να το φάμε αμάσητο.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Το καταψηφίζουμε και περιμένουμε να δούμε τι απάντηση θα λάβουμε σήμερα γι' αυτά. Γιατί εντάξει, για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν πιστεύω ότι πρέπει να μπούμε στον κόπο να το συζητήσουμε. Θέλω να δω σήμερα τι απάντηση θα δώσετε, για ποιο λόγο το γήπεδο έχει φτιαχτεί για να φύγουν τα νερά με ελεύθερη ροή, έχει υδατοπερατό χλοοτάπητα, και για ποιο λόγο εξακολουθεί και έχει βέβαια βουλιάξει. Το γιατί έχει βουλιάξει, είναι προφανές. Γιατί τα νερά μείνανε μέσα στο γήπεδο, δεν φύγανε εκτός γηπέδου έτσι όπως είναι κατασκευασμένο.
Αν μπορείτε να απαντήσετε γι' αυτά τα πράγματα, γιατί οφείλετε να απαντήσετε. Δεν χρειάζεται να μπούμε στην συζήτηση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
Ευχαριστώ.